شماره ۱۱۴۶

کور‭ ‬خیال‭ ‬می‌کند،‭ ‬بینا‭ ‬دو‭‌‬لپُی‭ ‬می‌خورد‭!‬

دکتر علی یزدی‌نژاد

کور‭ ‬خیال‭ ‬می‌کند،‭ ‬بینا‭ ‬دو‭‌‬لپُی‭ ‬می‌خورد‭!‬

سه شنبه 28 فروردین 1397
پزشکی امروز

کور،‭ ‬کنایه‭ ‬از‭ ‬کسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بدگمانی‭‌‬ها‭ ‬و ‭‬کج‭‌‬خیالی آن ‬از‭ ‬نادانی‭‌‬های‭ ‬وی‭ ‬نشأت‭‌‬می‭‌‬گیرد‭ .‌‬این‭ ‬مثل‭ ‬نظایر‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬ادبیات‭ ‬پارسی‭ ‬دارد‭:‬

بدگمان‭ ‬باشد‭ ‬همیشه‭ ‬زشتکار                        نـامه‭ ‬خود‭ ‬خوانـد‭ ‬انـدر‭ ‬حـقّ‭ ‬یار

                                                                                         «‬‭‬مولوی‭‬‮»‬

من‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬نهان‭ ‬داریـم                           به‭ ‬همه‭ ‬کس‭ ‬ظن‭ ‬آن‎چنان‭ ‬داریم

                                                                                         «‬‭‬نظامی‭ ‬‮»‬‭‬

آن‭ ‬یـار‭ ‬جفـاجو‭ ‬که‭ ‬وفـا‭ ‬کم‭ ‬دارد                        بــسیـار‭ ‬مـرا‭ ‬بــه‭ ‬جــور‭ ‬مـی ‬آزارد
با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬بی ‬وفا‭ ‬مرا‭ ‬خوانـد‭ ‬آری                   ‮«‬کافر‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کیش‭ ‬خود‭ ‬پنـدارد‮»

‭‬‮                                                                             «‬نصیبی‭ ‬گیلانی‮»‬

کور‭ ‬فکر‭‌‬می‭‌‬کند‭ ‬هرچه‭ ‬در‭ ‬توبره‭‌‬اش‭ ‬هست،‭ ‬در‭ ‬توبره ‬دیگران نیز ‬هست‭.‬

این‭ ‬ضرب‭‌‬المثل‭ ‬درمورد‭ ‬افرادی‭ ‬به‎کار‭‌‬می‭‌‬رود‭ ‬که‭ ‬به‎نوعی‭ ‬بدگمانی‭ ‬و‭ ‬سوءظن‭ ‬دچار هستند‭.‌‬ در‭ ‬اصطلاح‭ ‬روانپزشکی‭ ‬به‭ ‬این‎گونه‭ ‬اشخاص،‭ ‬پارانوئید‭ ‬می‎گویند‭. ‬درباره‭ ‬این‎گونه‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬بدگمانی‭‌‬های‭ ‬آنها‭ ‬داستـان‎های‭ ‬زیادی‭ ‬نقل‭‌‬می‭‌‬کنند‭ ‬که‭ ‬واقعه‭ ‬زیر‭ ‬به‎راستی‭ ‬نمونه‭ ‬است‭:‬

‮«‬‭‬میرزا‭ ‬عبدالجواد‭ ‬اصفهانی،‭ ‬شیوه‭ ‬خالص‭ ‬میر‭‌‬عماد‭ ‬را‭ ‬بسیار‭ ‬خوب‭ ‬می‭‌‬نوشت‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬خط‭ ‬بود‭ .‌‬او‭ ‬بسیار‭ ‬زودرنج‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬سوءظنی‭ ‬قریب‭ ‬به‭ ‬جنون‭ ‬داشت؛‭ ‬به‎حدی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬صحبت‭‌‬های‭ ‬عادی‭ ‬و‭ ‬تعارفات‭ ‬معمول نیز ‬توجیهات‭ ‬و‭ ‬تعبیرات‭ ‬عجیبی‭ ‬قائل‭‌‬می‭‌‬شد‭ ‬و‭ ‬می‭‌‬رنجید‭. ‬در‭ ‬زمان‭ ‬صـدارت‭ ‬میرزا‭ ‬آقاخـان‭ ‬نــوری،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تعلیـم‭ ‬خط‭ ‬به‭ ‬نظـام‭‌‬الملک‭ ‬نـوری (‬پسر‭ ‬میرزا‭‬آقاخان) ‬طلبیده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬نظام‭‌‬الملک‭ ‬با‭ ‬این‎که‭ ‬بیش‭‌‬از ۲۰‬سال‭ ‬داشت،‭ ‬استعـدادی‭ ‬از‭ ‬خود ‭‬بروز‭‬نمی‭‌‬داد‭.‬

یک‭ ‬روز‭ ‬سر‭ ‬سفره،‭ ‬نظام‭‌‬الملک‭ ‬بشقاب‭ ‬ته‭‌‬دیگ‭ ‬را‭ ‬برداشته‭ ‬به‭ ‬میرزا‭ ‬تعارف‭‌‬کرد‭ .‌‬میرزا‭ ‬با‭ ‬خشم‭ ‬فراوان‭ ‬گفت‭: ‬نیمی‎خورم‭) !‬به‭ ‬لهجه‭ ‬اصفهانی‭ (‬نظام‭‌‬الملک‭ ‬مَندک‭ ‬شده،‭ ‬پس‭‌‬از‭ ‬صرف‭ ‬یکی‭ ‬دو‭‌‬لقمه‭ ‬غذا‭ ‬ظرف‭ ‬نیمرو‭ ‬را‭ ‬برداشته،‭ ‬خدمت‭ ‬میرزا‭ ‬گذاشت‭.‌‬ میرزا‭ ‬این‭‬بار‭ ‬دیگه‭ ‬طاقتش‭ ‬طاق‭‌‬شده‭ ‬گفت:‭‬‮ ‬‭‬با‭ ‬مهمون‭ ‬این‎طور‭ ‬رفتار‭ ‬نمی‭‌‬کونن‭ .‌‬اول‭ ‬ته‭‌‬دیگ‭ ‬را‭ ‬تعارف‭‌‬کردی‭ ‬یعنی‮«‬خوردِه ‬تا‭ ‬ته‭‌‬دیگ!» ‬‭‬گفتم‭ ‬نیمی‭‌‬خورم،‭ ‬تخم‭‌‬مرغ‭ ‬تعارف‭ ‬می‭‌‬کنی‭ ‬یعنی‭ ‬به‭ ‬تخمـ ‭.«...!‬‮

و‭ ‬اما‭ ‬داستان‭ ‬ضرب‎المثل‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬بینایی‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬ارتباط‭ ‬پیدا‭‌‬می‎کند‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬می‎خوانیم‭:‬

اَحول‭ ‬یکی‭ ‬را‭ ‬دو‭ ‬بیند‭!‬

اَحول‭ ‬به‭ ‬شخصی‭ ‬می‎گویند‭ ‬که‭ ‬دچار‭ ‬لوچی‭ ‬یا‭ ‬انحراف‭ ‬چشم‭ (‬Strabismus‭) ‬است‭ .‌‬این‭ ‬مثل‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬به‎کار‭‌‬می‎رود‭ ‬که‭ ‬شخصی‭ ‬به‎واسطه‭ ‬نداشتن‭ ‬بصیرت‭ ‬و‭ ‬شناخت‭ ‬درونی،‭ ‬برداشتی‭ ‬نادرست‭ ‬و‭ ‬اشتباه‭ ‬از‭ ‬واقعیات‭ ‬و‭ ‬حقایق‭ ‬وجود‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬پیرامون‭ ‬خویش‭ ‬دارد‭. ‬نظیر‭ ‬این‭ ‬ضرب‎المثل‭ ‬را‭ ‬چنین‭ ‬آورده‎اند‭:‬

اَحول‭ ‬ار‭ ‬طاق‭ ‬بنگرد‭ ‬جفت‭ ‬است‭.‬

و‭ ‬اما‭ ‬داستان‭ ‬این‭ ‬مثل‭ ‬در‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬اشعار‭ ‬نویسندگان‭ ‬و‭ ‬شاعران‭ ‬بزرگ‭ ‬ایران‭ ‬آمده‭‌‬است‭ .‌‬ابتدا‭ ‬موضوع‭ ‬این‭ ‬داستان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬باب‭ ‬چهارم‭ ‬مرزبان‭‌‬نامه‭ ‬می‎خوانیم‭:‬

«‬دستور‭ ‬گفت‭ ‬شنیدم‭ ‬که‭ ‬وقتی،‭ ‬مردی‭ ‬بود‭ ‬جوانمردپیشه،‭ ‬مهمان‎پذیر،‭ ‬عنان‎گیر،‭ ‬کیسه‎پرداز،‭ ‬غریب‎نواز؛‭ ‬همه‭ ‬اوصاف‭ ‬حمیده‭ ‬ذات‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬لازم‭ ‬بود‭ ‬مگر‭ ‬احسان‭ ‬که‭ ‬متعدّی‭ ‬داشتی‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬خصلتی‭ ‬شریف‭ ‬در‭ ‬طبع‭ ‬او‭ ‬خاص‭ ‬بود‭ ‬اّلا‭ ‬انعام‭ ‬که‭ ‬عام‭ ‬فرمودی‭.‌‬ خرج‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬کیسه‭ ‬کسب‭ ‬او‭ ‬بودی‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬دخل‭ ‬مال‭ ‬مظلومان‭ ‬چنانک‭ ‬اهل‭ ‬روزگار‭ ‬راست؛‭ ‬چه‭ ‬دودی‭ ‬از‭ ‬مطبخ‎شان‭ ‬آن‎گه‭ ‬برآید‭ ‬که‭ ‬آتش‭ ‬در‭ ‬خرمن‭ ‬صد‭ ‬مسلمان‭ ‬زنند‭ ‬و‭ ‬نانی‭ ‬بر‭ ‬خوانچه‭ ‬خویش‭ ‬آن‎گه‭ ‬نهند‭ ‬که‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬بنیاد‭ ‬خانه‭ ‬صد‭ ‬بی‎گناه‭ ‬بندند؛‭ ‬مشتی‭ ‬نمک‭ ‬بدیگ‎شان‭ ‬وقتی‭ ‬درآید‭ ‬که‭ ‬دویست‭ ‬چوب‎دستی‭ ‬بر‭ ‬پهلوی‭ ‬عاجزان‭ ‬مالند،‭ ‬کرام‭ ‬عالم‭ ‬رسم‭ ‬افاضت‭ ‬کرم‭ ‬خاصّه‭ ‬در‭ ‬ضیافت‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬آموختندی‭ .‌‬آن‭ ‬گره‭ ‬که‭ ‬سفلگان‭ ‬وقت‭ ‬نزول‭ ‬مهمان‭ ‬در‭ ‬ابروی‎‭ ‬آرند،‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬نقش‭ ‬کاسه‭ ‬و‭ ‬نگار‭ ‬خوانچه‭ ‬مطبخ‭ ‬داشتی‭.‬

وقتی‭ ‬دوستی‭ ‬عزیز‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬او‭ ‬نزول‭‌‬کرد،‭ ‬به‭ ‬انواع‭ ‬اکرام‭ ‬و‭ ‬بزرگداشت‭ ‬قدوم‭ ‬پیش‭‌‬باز‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آنچ‭ ‬مقتضای‭ ‬حال‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬تعهّد‭ ‬و‭ ‬دلجویی‭ ‬تقدیم‭ ‬نمود‭ .‌‬چون‭ ‬از‭ ‬تناول‭ ‬اطعام‭ ‬بپرداختند،‭ ‬میزبان‭ ‬بر‭ ‬سبیل‭ ‬اعتذار‭ ‬از‭ ‬تعذّر‭ ‬شراب‭ ‬حکایت‭‌‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬شک‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬آئینه‭ ‬زنگارخورده‭ ‬عیش‭ ‬را‭ ‬صیقلی‭ ‬چون‭ ‬شراب‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬طبع‭ ‬متوحش‭ ‬را‭ ‬میان‭ ‬حریفان‭ ‬وقت‭ ‬که‭ ‬بقای‭ ‬صحبت‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬به‭ ‬شیشه‭ ‬شراب‭ ‬شاید‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬وفای‭ ‬عهد‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سفینه‭ ‬مجلسی‭ ‬از‭ ‬مکاره‭ ‬زمانه‭ ‬مونسی‭ ‬ازو‭ ‬به‎نشین‎تر‭ ‬نه‭.‬

و‭ ‬با‭ ‬این‎همه‭ ‬از‭ ‬آنچ‭ ‬در‭‌‬این‭ ‬شب‎ها‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬صرف‭ ‬کرده‎ایم،‭ ‬یک‭ ‬شیشه‭ ‬باقیست،‭ ‬اگر‭ ‬رغبتی‭ ‬هست‭ ‬تا‭ ‬ساعتی‭ ‬به‭ ‬مناولت‭ ‬آن‭ ‬تزجیه‭ ‬روزگار‭ ‬کنیم‭ .‌‬مهمان‭ ‬گفت:«والجود‭ ‬بالموجود‭ ‬غایت‭ ‬الجود‮»‬،‭ ‬حکم‭ ‬تو‭ ‬راست‭. ‬میزبان‭ ‬پسر‭ ‬را‭ ‬فرمود‭ ‬که‭ ‬برو‭ ‬فلان‭ ‬شیشه‭ ‬که‭ ‬فلان‭ ‬جای‭ ‬نهادست را بیار‭.‌‬پسر‭ ‬بیچاره‭ ‬به‭ ‬حول‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬خبل‭ ‬عقل‭ ‬مبتلی‭ ‬بود؛‭ ‬برفت‭ ‬چون‭ ‬چشمش‭ ‬بر‭ ‬شیشه‭ ‬آمد،‭ ‬عکس‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬آئینه‭ ‬کژنمای‭ ‬بصرش‭ ‬دو‭ ‬حجم‭ ‬نمود‭ .‌‬به‭ ‬نزدیک‭ ‬پدر‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬شیشه‭ ‬دو‭ ‬است،‭ ‬کدام‎یک‭ ‬آرم؟ پدر‭ ‬دانست‭ ‬که‭ ‬حال‭ ‬چیست،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬شرم‭ ‬روی‭ ‬مهمان‭ ‬عرقش‭ ‬بر‭ ‬پیشانی‭ ‬آمد‭.‌‬ هیچ‭ ‬چاره‭ ‬ندانست،‭ ‬جز‭ ‬آنک‭ ‬پسر‭ ‬را‭ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬دو‭‌‬گانه‭ ‬یکی‭ ‬را‭ ‬بشکن‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬بیار‭.‌‬پسر‭ ‬به‭ ‬حکم‭ ‬اشارت‭ ‬پدر‭ ‬سنگی‭ ‬بر‭ ‬شیشه‭ ‬زد،‭ ‬بشکست و چون‭ ‬دیگری‭ ‬نیافت،‭ ‬خایب‭ ‬و‭ ‬خاصر‭ ‬بازآمد‭ ‬و‭ ‬حکایت‭ ‬حال‭ ‬باز‭ ‬گفت؛‭ ‬مهمان‭ ‬را‭ ‬معلوم‭‌‬شد‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬خلل‭ ‬در‭ ‬بصر‭ ‬پسر‭ ‬بود‭ ‬نه‭ ‬در‭‌‬نظر‭ ‬پدر‭.‬

شیخ‭ ‬عطار‭ ‬این‭ ‬حکایت‭ ‬را‭ ‬چنین‭ ‬به‭ ‬شعر‭ ‬آورده‭ ‬است‭:‬

یــکـی شـاگـرد‭ ‬احـول‭ ‬داشـت‭ ‬استاد

مـگــر‭ ‬شاگـرد‭ ‬را‭ ‬جـایـی ‬فـرسـتـاد

کـه‭ ‬مـا‭ ‬را‭ ‬یـک‭ ‬قـرابه‭ ‬روغن‭ ‬آنجاست

بـیـاور‭ ‬زود‭ ‬آن‭ ‬شـاگـرد‭ ‬بـرخـاسـت

چو‭ ‬آنجا‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬گفت‭ ‬او‭ ‬دیده‭ ‬بگماشت

قرابه‭ ‬چون‭ ‬دو‭ ‬دید‭ ‬احول‭ ‬عجب‭ ‬داشت

بَـــرِ‭ ‬اسـتـاد‭ ‬آمــد‭ ‬گـفــت‭ ‬ای ‬پـیـر

قــرابـه‭ ‬مـن‭ ‬دو‭ ‬مـی‌بـینـم‭ ‬چه‭ ‬تدبیـر

ز‭ ‬خـشـم‭ ‬اسـتـاد‭ ‬گـفتش‭ ‬ای بد‭ ‬اختر

یکی بـشـکـن‭ ‬دگـر‭ ‬یـک‭ ‬را‭ ‬بـیــاور

چــو‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬دیدن‭ ‬خـود‭ ‬شک‭ ‬نمی‌دید

یکی بشکست‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬یک‭ ‬نمی‌دیــد

اگـر‭ ‬چـیزی ‬همی‭ ‬بینی ‬تو‭ ‬جز‭ ‬خویش

تـو‭ ‬هم‭ ‬آن‭ ‬احـول‭ ‬خـویشی بیـندیش

کـه‭ ‬هـر‭ ‬چـیـزی ‬کـه‭ ‬می‌‎بینـی تو‭ ‬آنی

ولـی چـون‭ ‬در‭ ‬غـلط‭ ‬مـانی چه‭ ‬دانی

و‭ ‬اما‭ ‬مولوی‭ ‬این‭ ‬داستان‭ ‬را‭ ‬چنین‭ ‬به‭ ‬نظم‭ ‬درآورده‭ ‬است‭:‬

گــفـت‭ ‬اسـتـاد‭ ‬اَحـولـی را‭ ‬کـانـدرا

رو‭ ‬بـرون‭ ‬آر‭ ‬از‭ ‬وثــاق‭ ‬آن‭ ‬شـیـشـه‭ ‬را

چـون‭ ‬درون‭ ‬خـانـه‭ ‬اَحول‭ ‬رفـت‭ ‬زود

شـیـشـه‭ ‬پـیش‭ ‬چشم‭ ‬او‭ ‬دو‭ ‬می‌نمود

گـفـت‭ ‬احـول‭ ‬زان‭ ‬دو‭ ‬شـیشه‭ ‬تا‭ ‬کدام

پـیـش‭ ‬تـو‭ ‬آرم‭ ‬بـکـن‭ ‬شـرحـی تمام

گـفـت‭ ‬اسـتاد‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬شیشه‭ ‬نیست‭ ‬رو

اَحـولی ‬بـگـذار‭ ‬و‭ ‬افـزون‎بـیـن‭ ‬مـشـو

گـفـت‭ ‬ای‭ ‬اُسـتـا‭ ‬مـرا‭ ‬طـعـنـه‭ ‬مــزن

گـفـت‭ ‬اُسـتـا‭ ‬زان‭ ‬دو‭ ‬یک‭ ‬را‭ ‬برشکـن

چون‭ ‬یکی بشکست‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬شد‭ ‬ز‭ ‬چشم

مـرد،‭ ‬اَحـول‭ ‬گـردد‭ ‬از‭ ‬میلان‭ ‬و‭ ‬خشم

شیشه‭ ‬یک‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چشمش‭ ‬دو‭ ‬نمود

چون‭ ‬شکست‭ ‬آن‭ ‬شیشه‭ ‬را‭ ‬دیگر‭ ‬نبود
‭‬‭‬‮

«‬‭‬مثنوی،‭ ‬دفتر‭ ‬اول‭‬‮»

در‭ ‬خاتمه‭ ‬مطلب‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬طنز‭ ‬زیبایی‭ ‬از‭ ‬روزنامه‭ ‬توفیق‭ ‬مربوط‭ ‬به‭‌‬سال ‭ ‬۱۳۳۲‭‌‬خورشیدی‭ ‬به‎پایان‭ ‬می‎بریم‭:‬

پیشرفت‭ ‬علم‭ ‬پزشکی‭ ‬در‭ ‬ایران‭!‬

در‭ ‬قسمت‭ ‬آگهی‎های‭ ‬روزنامه‭ ‬توفیق،‭ ‬شخصی‭ ‬کار‭ ‬می‎کرد‭ ‬که‭ ‬چشم‭ ‬او‭ ‬چپ‭ ‬بود‭.‌‬ همکاران‭ ‬توفیق‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬شوخی‭‌‬می‎کردند‭ ‬و‭ ‬سربه‎سرش‭ ‬می‎گذاشتند‭ .‌‬من‎باب‭ ‬نمونه‭ ‬شبی‭ ‬که‭ ‬یکی‭‌‬از‭ ‬دوستان‭ ‬توفیق‭ ‬در‭ ‬انجمن‭ ‬فکاهی‭ ‬توفیق‭ ‬سه‎تار‭ ‬می‎زد،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬می‎گفتند‭ :‌‬اون‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬می‎بینی‭ ‬که‭ ‬دارن‭ ‬شش‭‌‬تار‭ ‬می‎زنند؟‭! ‬و‭ ‬ضمناً‭ ‬پیوسته‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬می‎گفتند‭ ‬چرا‭ ‬نمی‎ری‭ ‬عمل‭ ‬کنی؟‭! ‬ مگر‭ ‬نمی‎بینی‭ ‬عکس‎هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬روزنامه‎های‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬کیهان‭ ‬چاپ‭ ‬می‎شه و پر از تصاویر قبل‭‌‬از‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬بعد‭‌‬از‭ ‬عمل هستش‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جراح‎هایی‭ ‬که‭ ‬چشم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬موفقیت‭ ‬عمل‭‌‬کرده‎اند‭ ‬تشکر‭ ‬می‎کنند‭ .‬او‭ ‬پاسخی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬راهنمایی‎ها‭ ‬و‭ ‬توصیه‎ها‭ ‬نمی‎داد‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سکوت‭ ‬برگزار‭‌‬می‎کرد‭ ‬تا‭ ‬این‎که‭ ‬بالاخره‭ ‬روزی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬همکارانش‭ ‬خسته‭ ‬و‭ ‬کلافه‭ ‬شد و با‭ ‬ناراحتی‭ ‬گفت‭ ‬ولم‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬آن‎قدر‭ ‬نگویید‭ ‬برو‭ ‬عمل‭‌‬کن،‭ ‬برو‭ ‬عمل‭‌‬کن! ‬من‭ ‬رفتم‭ ‬عمل‭‌‬کردم‭ ‬که‭ ‬چشمم‭ ‬چپ‭ ‬شد‭!!‌‬ همه‭ ‬با‭ ‬تعجب‭ ‬گفتند‭ ‬چطور؟‭ ‬گفت‭ ‬چشم‭ ‬من‭ ‬اول‭ ‬لوچ‭ ‬بود،‭ ‬یعنی‭ ‬فقط‭ ‬کمی‭ ‬تاب‭ ‬داشت‭.‌‬ بس‭ ‬که‭ ‬مردمی‭ ‬مثل‭ ‬شماها‭ ‬گفتند‭ ‬برو‭ ‬عمل‭‌‬کن‭ ‬و‭ ‬برو ‭‌‬عمل‭‌‬کن،‭ ‬خسته‭‌‬شدم‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭‌‬گرفتم‭ ‬حداقل‭ ‬برای‭ ‬راحت‭‌‬شدن‭ ‬از‭‌‬دست‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬برم‭ ‬عمل‭‌‬کنم،‭ ‬پول‭ ‬نداشتم‭ ‬ناچار‭ ‬باید‭ ‬می‎رفتم‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‎های‭ ‬دولتی‭.‌‬آن‎جاها‭ ‬هم‭ ‬آن‎قدر‭ ‬ارباب‭‌‬رجوع‭ ‬داشت‭ ‬یا‭‌‬‮«‬مریض‭ ‬رجوع‭!‬‮»‬‭‌‬ که‭ ‬ممکن‭ ‬نبود‭ ‬مگر‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬پارتی‭ ‬و‭ ‬سفارش؛‭ ‬اینور‭ ‬و‭ ‬اونور‭ ‬تلاش‭ ‬کردم،‭ ‬اینو‭ ‬و‭ ‬اونو‭ ‬دیدم‭ ‬تا‭ ‬بالاخره‭ ‬سفارش‎ها‭ ‬و‭ ‬توصیه‎هایی‭ ‬برای‭ ‬یکی‭‌‬از‭ ‬بیمارستان‎های‭ ‬دولتی(بیمارستان‎امـ‭...‬) به‎دست‭‌‬آوردم،‭ ‬توصیه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬دادم،‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬عمل‭ ‬دادند‭.‌‬ روز‭ ‬موعود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬مراجعه‭‌‬کردم،‭ ‬پس‭‌‬از‭ ‬تشریفات‭ ‬مقدماتی‭ ‬خلاصه‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬عمل‭ ‬بردند‭.‌‬ روی‭ ‬یک‭ ‬چشمم‭ ‬را‭ ‬بستند‭ ‬و‭ ‬روی‭ ‬چشمی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬عمل‭ ‬شود‭ ‬باز‭ ‬بود،‭ ‬این‭ ‬عمل‭ ‬باید‭ ‬فرضاً‭ ‬حداکثر ۱‬ساعت‭ ‬طول‭ ‬می‎کشید،‭ ‬ولی‭ ‬من ۳‬ساعت‭ ‬زیر‭ ‬عمل‭ ‬بودم‭.‌‬ زیرا‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬عمل‭ ‬غیر‭‌‬از‭ ‬جراح‭ ‬و‭ ‬آسیستان‭ ‬و‭ ‬دستیاران،‭ ‬عده‭ ‬زیادی‭ ‬دانشجوی‭ ‬دانشکده‭ ‬پزشکی‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬کارآموزی‭ ‬و‭ ‬یادگیری‭ ‬حضور‭ ‬داشتند،‭ ‬بنابراین‭ ‬هر‭ ‬حرکت‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬جراح‭ ‬با‭ ‬شرح‭ ‬و‭ ‬توضیح‭ ‬برای‭ ‬دانشجویان‭ ‬همراه‭ ‬بود! ‬مثلاً‭ ‬برای‭ ‬بیهوشی‭ ‬موضعی،‭ ‬جراح‭ ‬آمپولی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زیر‭ ‬چشم‭ ‬من‭ ‬زد‭ ‬که‭ ‬آتش‭‌‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فریاد‭ ‬گفتم‭ ‬آخ،‭ ‬آخ؛‭ ‬بلافاصله‭ ‬جراح‭ ‬آمپول‭ ‬را‭ ‬بیرون‭‌‬کشید‭ ‬و‭ ‬رو‭‌‬کرد‭ ‬به‭ ‬شاگردها‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬حالا‭ ‬می‎فهمیم‭ ‬که‭ ‬سوزن‭ ‬بدجایی‭ ‬خورده‭!‌‬ دوباره‭ ‬شروع‭‌‬کرد‭ ‬آمپول‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬اطراف‭ ‬چشم‭‌‬زدن،‭ ‬این‭ ‬دفعه‭ ‬نسوختم‭ ‬و‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬هم‭ ‬نکردم،‭ ‬جراح‭ ‬رو‭‌‬کرد‭ ‬به‭ ‬شاگردها‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬حالا‭ ‬می‎فهمیم‭ ‬که‭ ‬آمپول‭ ‬جای‭ ‬بدی‭ ‬نخورده‭!‬ می‎فهمید‭ ‬چی‭ ‬می‎گم؟‭ ‬آره،‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬جراح‭ ‬در‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬فریاد‭ ‬و‭ ‬آخ‎های‭ ‬من‭ ‬بود‭!!‌‬ و‭ ‬به‭‌‬همین‭ ‬طریق‭... ‬بعد‭‌‬از‭ ‬بی‎حسی‭ ‬موضعی‭ ‬نمی‎دونم‭ ‬و‭ ‬نفهمیدم‭ ‬کجای‭ ‬اطراف‭ ‬چشم‭ ‬مرا‭ ‬بریده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬چکار‭ ‬کرده‭ ‬بودند؟‭!‌‬ فقط‭ ‬احساس‭ ‬می‎کردم‭ ‬مثل‭ ‬این‎که‭ ‬همه‭ ‬گردی‭ ‬گوی‭‌‬مانند‭ ‬چشم‭ ‬مرا‭ ‬از‭ ‬حدقه‭ ‬درآورده‎اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬آن‎هاست‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬بندهای‭ ‬اعصابش‭ ‬به‭ ‬ته‭ ‬حفره‭ ‬چشم‭ ‬من‭ ‬وصل‭ ‬است؛‭ ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬آنِ‭ ‬واحد‭ ‬هم‭ ‬سقف‭ ‬را‭ ‬می‎دیدم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬چهار‭ ‬دیوار‭ ‬اتاق‭ ‬و‭ ‬همه‭‌‬کس‭ ‬و‭ ‬همه‭‌‬چیز‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬می‎دیدم‭!!‬ مدتی‭ ‬بدین‭ ‬منوال‭ ‬گذشت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬سیر‭ ‬و‭ ‬سیاحت‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬مشغول‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬نمی‎دانم‭ ‬چه‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬مرتبه‭ ‬دنیا‭ ‬تاریک‭ ‬و‭ ‬سیاه‭ ‬به‎نظرم‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬هیچ‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬نمی‎دیدم!‭ ‬در‭ ‬تاریکی‭ ‬و‭ ‬ظلمات‭ ‬به‎سر‭ ‬می‎بردم‭ ‬که‭ ‬ناگهان‭ ‬شنیدم‭ ‬دکتر‭ ‬جراح‭ ‬داد‭ ‬زد‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬احمق،‭ ‬اون‭ ‬عصب‭ ‬رو‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬گرفته‎ای؟‭ !‌‬اونو‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬پنس‭ ‬می‎گرفتی،‭ ‬اگه‭ ‬از‭ ‬دستت‭ ‬لیز‭ ‬بخورده‭ ‬و‭ ‬در‭‬بره‭ ‬این‭ ‬بابا‭ ‬دیگه‭ ‬کور‭‌‬شده‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬کاری‭ ‬نمی‎شه‭ ‬کرد‭ !‌‬این‎را‭ ‬که‭ ‬شنیدم‭ ‬داغ‭‌‬شدم‭ ‬و‭ ‬عرق‭ ‬سردی‭ ‬بر‭ ‬پیشانی‎ام‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬قلبم‭ ‬شروع‭‌‬کرد‭ ‬به‭ ‬تپیدن‭ ‬و‭ ‬تند‭‌‬زدن‭ ‬و‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬نگرانی‭ ‬وجودم‭ ‬را‭ ‬گرفت‭. ‬می‎خواستم‭ ‬به‭ ‬گیرنده‭ ‬عصب‭ ‬چشمم‭ ‬التماس‭‌‬کنم‭ ‬که‭ ‬محکم‭ ‬بگیر! ‬فکر‭‌‬می‎کردم‭ ‬ممکن‭‌‬است‭ ‬چانه‭ ‬و‭ ‬صورتم‭ ‬تکون‭ ‬بخوره‭ ‬و‭ ‬عصب‭ ‬از‭ ‬دستش‭ ‬در‭ ‬بره‭ ‬و‭ ‬کور‭ ‬بشم،‭ ‬آخر‭ ‬بدون‭ ‬باز‭‌‬کردن‭ ‬دهن‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬تکان‭‌‬دادن‭ ‬چانه‭ ‬و‭ ‬صورتم‭ ‬از‭ ‬لای‭ ‬دندان‎های‭ ‬بسته‎ام،‭ ‬شروع‭‌‬کردم‭ ‬به‭ ‬التماس‭ ‬به‭ ‬گیرنده‭ ‬عصب‭ ‬و‭ ‬می‎گفتم‭ ‬تورو‭ ‬خدا،‭ ‬تورو‭ ‬حضرت‭ ‬عباس،‭ ‬تورو‭ ‬جون‭ ‬مادرت‭ ‬محکم‭ ‬بگیر‭!...‬

خلاصه‭ ‬بعد‭‌‬از‭ ‬چند‭‌‬ساعت‭ ‬این‭ ‬عملِ‭ ‬با‭ ‬اعمال‭ ‬شاقه‭ ‬و‭ ‬شکنجه‭ ‬تمام‭‌‬شد‭ ‬و‭ ‬هر‭‌‬دو‭ ‬چشم‭ ‬مرا‭ ‬بستند‭ ‬و ۱‌‬هفته‭ ‬بدون‭ ‬چشم‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬شب‭ ‬گذراندم،‭ ‬ببخشید‭ ‬شب‭ ‬گذراندم،‭ ‬چون‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬روزی‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‌! تاوقتی‎که‭ ‬اطلاع‭ ‬دادند‭ ‬برای‭ ‬باز‭‌‬کردن‭ ‬چشمت‭ ‬می‎آیند‭.‬

می‭‌‬شنیدم‭ ‬که‭ ‬دارند می‌آیند ‬و‭ ‬آمدند،‭ ‬جراح‭ ‬و‭ ‬آسیستان‭ ‬و‭ ‬نرس‎ها‭ ‬و‭ ‬دانشجویان‭ ‬با‭ ‬سلام‭ ‬و‭ ‬صلوات‭ ‬چشم‎های‭ ‬مرا‭ ‬باز‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬آینه‭ ‬را‭ ‬دادند‭ ‬دستم،‭ ‬آن‎وقت‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬دیدم‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬عمل‭ ‬معجزه‎آسای‭ ‬خود‭ ‬چشم‎های‭ ‬مرا‭ ‬چپ‭‌‬کرده‎اند‭ !‌‬آن‎قدر‭ ‬ناراحت‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬قلبم‭ ‬می‎خواست‭ ‬قفسه‭ ‬سینه‎ام‭ ‬را‭ ‬بشکافد،‭ ‬فریاد‭‌‬کردم‭ ‬و‭ ‬فحش‭‌‬دادم‭ ‬و‭ ‬آینه‭ ‬را‭ ‬انداختم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬گریه‭ ‬و‭ ‬ناسزاگویی‭ ‬از‭ ‬بیمارستان‭ ‬فرار‭‌‬کردم‭!‌‬ حالا‭ ‬باز‭ ‬شما‭ ‬می‎گین‭ ‬که‭ ‬برو ‭‬عمل‭‌‬کن‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬نمی‎ری‭ ‬عمل‭‌‬کنی؟‭!‬

تعداد بازدید : 108

ثبت نظر

ارسال

ابقای معاون درمان وزارت بهداشت

سرپرست وزارت بهداشت در حکمی دکتر قاسم جان بابایی را در سمت معاون درمان وزارت بهداشت ابقا کرد.

  • 21

تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها در حیوانات و تأثیر آن برسلامت انسان

مقاومت آنتی‌بیوتیکی موضوعی‌جدید در بحران امروزۀ سلامتی انسان‌ها نیست. باتوجه به نتایج پژوهشی که اخیراً در اجلاس میکروبیـوم لندن (London Microbiome Me ...

همکاری کمپانی های اپل و زیمر بایومت باهدف آغاز مطالعه ای بالینی روی سیر درمانی بیماران

شرکت Zimmer Biomet  با Apple Watchهای کمپانی اپل درحال بررسی تغییر سیردرمانی بیماران(Patient Journey) به ویژه در عملهای جراحی تعویض مفصل زانو و لگن ه ...

  • 33

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو منصوب شد

بنابر اعلام وبدا، دکتر سعید نمکی در حکمی دکتر مهدی پیرصالحی را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو منصوب کرد.

  • 21

برچسب اصالت کالا بر روی ۵ گروه تجهیزات پزشکی/ پروانه ساخت تجهیزات پزشکی بدون استاندارد اروپا تمدید نمی‌شود

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: پروانه ساخت تجهیزات پزشکی بدون استاندارد اروپا (CE) تمدید نمی‌شود.

  • 37

ضرورت جداسازی ردیف بودجه بیماران خاص در مجلس/ ۵۰۰ میلیون یورو جوابگوی نیاز‌های بیماران هموفیلی نیست

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: با اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی، تنها بخشی از مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها تأمین می‌شود.

  • 29