شماره ۹۴۹

تست آلن

مردی72ساله با سابقه‌ی‌3 هفته‌یی تشدید تدریجی درد و آبی رنگ شدن انگشت اشاره، میانی وانگشت حلقه(خنصر) مراجعه کرد. این مرد سیگار نمی‌کشید وسابقه‌ی پدیده‌ی رینود، تروما، فیبریلاسیون دهلیزی نداشت وتحت عمل جراحی تهاجمی عروق قرارنگرفته بود. درمعاینه‌ی فیزیکی آبی شدن فالانژهای دیستال وفقدان نبض اولنار دردست راست دیده شد. نتیجه‌ی انجام آزمون‌تغییر یافته‌ی Allen مثبت بود. در CT آنژیوگرافی، اکلوزیون سرخ رگ اولنار راست تأیید شد. نتایج ارزیابی‌های بعدی با ورک‌آپ hyper coagulable workup واکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاگال طبیعی بود. بیمار با داروهای آنتی پلاکتی تحت درمان قرارگرفت و بهبود بالینی در ویزیت پیگیری 2 ماه بعد داشت. از آزمون آلن برای ارزیابی باز بودن سرخ رگ اولنار پیش ازکانولاسیون شریان رادیال یا استفاده از سرخ‌رگ رادیال برای بای پس گرافت سرخ رگ کرونر استفاده می‌شود. بنا به گزارش، ارزش تشخیصی این آزمون ظرف 5 تا6ثانیه بسیار بالا است.

N Engl J Med;Sep30;363:e20

تعداد بازدید : 1724

ثبت نظر

ارسال