شماره ۱۰۸۳

مدل‌های آزمایشی، اثرات مثبت واکسن‌RTS,S (مالاریا) را پیش‌بینی می‌کنند

پزشکی امروز

ترکیب نتایج چهار مدل تحت آزمایش نشان‌دهنده‌ی مقرون‌به‌صرفه‌بودن بالای واکسن مالاریا طی ۱۵سال در مناطقی بود که شیوع انگل در‌آنها بیش‌از ۱۰درصد است.

کارآزمایی‌های بالینی مرحله‌یIII واکسن RTS,S/AS01 تأثیر متوسط آن را در‌مقابل مالاریای بالینی پس‌از سه دوز نشان‌می‌دهند، ۲۰درصد در شیرخواران (۶تا۱۲هفته) و ۳۵‌درصد در کودکان (۵ تا۱۷ماه) طی ۳۲‌ماه پیگیری، کاهش کارآیی آن نیز در‌طول زمان کمتر می‌شود. با‌توجه به این نتایج، آیا باید از این واکسن استفاده کرد یا خیر و اگر بلی، در‌چه جمعیتی؟

برای بررسی مقرون‌به‌صرفه‌بودن واکسن و تأثیرات سلامت‌عمومی آن، پژوهشگران از برآوردها و پیش‌بینی‌های چهار‌گروه مدل‌سازی استفاده کردند. آنها تعداد موارد و مرگ‌های احتمالی را که در‌صورت انجام واکسیناسیون طی ۱۵‌سال از آنها جلوگیری می‌شد، با برنامه‌ی واکسن ۳‌یا‌۴دوزی برای جمعیت‌های با شیوع انگل بین ۳درصد تا ۶۵درصد با سن ۲‌تا۱۰‌سال محاسبه‌کردند.

مدل‌ها پیش‌بینی‌کردند که در شیوع انگل ۱۰‌درصد تا ۶۵درصد، درهر ۱۰۰/۰۰۰ کودک با واکسیناسیون کامل با برنامه‌ی ۴ دوزی، به‌طور میانگین از بروز ۱۱۶۴۸۰مورد بالینی بیماری و ۴۸۴‌مرگ جلوگیری می‌شود. منافع سلامت‌عمومی پیش‌بینی شده در شیوع انگل، کمتر‌از ۳‌درصد بود. مدل‌ها با افزایش اثر سلامت‌عمومی دیگری ناشی‌از واکسن ۴ دوزی موافق نبودند: سه مدل فایده‌ی اساسی را پیش‌بینی کردند و یک مدل فقط یک اثر حاشیه‌ای را نشان‌داد. هزینه‌ی برآورد شده با قیمت ۵ دلار به‌ازای هر‌دوز، ۸۷ دلار (۲۳۸‌ـ‌۴۳‌دلار) برای هر‌سال زندگی حفظ‌ شده بود.

تعداد بازدید : 794

ثبت نظر

ارسال