شماره ۱۱۶۴

آزمایش‌خون مؤثر برای شخصی‌کردن درمان سرطان‌ریه

دکتر علی فاطمی- متخصص بیماری‌های ریوی

آزمایش‌خون مؤثر برای شخصی‌کردن درمان سرطان‌ریه

پنجشنبه 1 شهریور 1397
پزشکی امروز

نتایج یک بررسی‌جدید، پیشرفت آزمایش‌خونی را شرح‌می‌دهد که می‌تواند جهش‌های ژنتیکی مرتبط با سرطان‌ریه باسلول غیرکوچک(NSCLC) را درعرض ۷۲ساعت شناسایی‌کند. محققان اظهار‌می‌دارند که این آزمایش می‌تواند منجر‌به درمان سریع‌تر و مؤثرتر این بیماری شود.

سرطان‌ریه یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها است. تخمین‌زده می‌شود که تاپایان  سال جاری حدود ۲۲۲۵۰۰ مورد جدید سرطان‌ریه درآمریکا شناسایی خواهدشد و بیش‌از ۱۵۵۰۰۰تَن بر اثر این بیماری جان خود را از دست خواهنــدداد. ســرطان‌ریـه با سلـول غیــرکوچک (NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer) حدود۸۰ تا۸۵‌ درصد‌از سرطان‌های ریه را تشکیل‌می‌دهد. علت نام‌گذاری سرطان‌ریه با سلول غیرکوچک به‌دلیل انواع سلول‌هایی است که این بیماری بر آنها در ریه اثر میگذارد. شایع‌ترین زیرگونه‌های این سرطان آدنوکارسینوما(AC)، کارسینوم سلول سنگ‌فرشی (SCC) و کارسینوم سلول بزرگ(LCC) هستند.

درحال‌حاضر، نوع درمانی که برای این سرطان (NSCLC) ارائه‌شده، معمولاً با استفاده از بیوپسی تعیین‌می‌گردد؛ با این‌حال، محققان بیان‌می‌دارند که این‌روش علاوه‌بر تهاجمی بودن، همیشه ضروری و دقیق نیست.

تقریباً یک‌چهارم از بیماران مبتلابه این سرطان، یا کاندید بیوپسی نیستند و یا دارای نمونه‌های کافی از بافت‌ریه به‌دست‌آمده از بیوپسی اولیه نمی‌باشند که این موضوع می‌تواند توانایی درمانی‌پزشک برای تشخیص کامل ژنوتیپ سرطان را محدودکند.

«موضوع مهم دیگر نیز این‌است که این احتمال وجود دارد که فراهم‌‌‌آمدن نتایج حاصل از آزمایش بافت‌شناسی، هفته‌ها به‌طول بیانجامد و زمان درمان را به تعویق بیاندازد».

• آزمایش ژنتیک و سرطان ریه با سلول غیرکوچک:

ممکن‌است بیماران مبتلا به این سرطان، جهش‌های ژنی‌خاصی داشته باشند. برای نمونه، جهش‌های ژن EGFR درحدود ۱۰درصد از بیماران مبتلا به این سرطان وجود دارد، درحالی‌که جهش‌های ژنKRAS، حدود ۲۵درصد از بیماران مبتلا به این سرطان را تحت‌تاثیر قرارمی‌دهد.

به‌علاوه، حدود ۵درصد از بیماران مبتلا به سرطان‌ریه باسلول غیرکوچک دارای اختلالاتی در ژن ALK هستند. به‌طور معمول، این اختلال شامل پیوند ALK به‌ژنی به‌نام EML4 است که منجر به ایجاد ‌ژن جهش‌یافته‌ای به‌نام EML4-ALK می‌شود.

بررسی‌ها بیان می‌دارند که ممکن‌است آزمایش ژنتیک به شخصی‌کردن درمان سرطان‌ریه با سلول غیرکوچک کمک‌نماید، زیرا وجود جهش‌های‌ژنتیکی خاصی می‌تواند برای پیش‌بینی واکنش بیمار به‌درمان‌های خاص سرطان استفاده‌شود.

برای نمونه بیماران مبتلا به جهش‌های ژنی EGFR بیشتر به‌داروهایی به‌نام مهارکننده‌های تیروزین‌کیناز EGFR همانند ارلوتینیب(Erlotinib) پاسخ‌می‌دهند، درحالی‌که بیمارانی باژنEML4-ALK کمتر به‌این‌گونه داروها پاسخ مثبت نشان‌می‌دهند.

محققان در تحقیق‌ خود، پیشرفت آزمایش خونی را توصیف‌می‌کنند که جهش‌های‌ژنتیکی را درنمونه‌های خون بیماران مبتلا به سرطان ریه با سلول غیرکوچک، بادقت بالایی شناسایی می‌نماید و نتایج این آزمایش در کمتر از ۷۲ ساعت فراهم‌‌می‌شود که به‌وضوح بسیار کوتاه‌تر از زمان آماده‌شدن پاسخ بافت‌شناسی (بیوپسی) می‌باشد.  
این آزمایش جدید از روشی به‌نام دیجیتالPCR قطره‌ای یا ddPCR استفاده‌می‌کند که‌یک «روش شناسایی جهش ژن باحساسیت بالا است که مبتنی‌بر تقسیم‌ DNA به قطرات می‌باشد».

این روش می‌تواند جهش‌های اختصاصی DNA و انواع RNA تومورها را که درخون درحال چرخش هستند، شناسایی نماید.

محققان از‌این آزمایش برای تجزیه‌و‌تحلیل بیش‌از ۱۶۰۰‌نمونه خون گرفته‌شده از بیمارانی درمراحل اولیه سرطان‌ریه با سلول غیرکوچک استفاده‌کردند. آنها بیان‌می‌دارند که بیشتر این بیماران تحت مراقبت پزشکان در محیط‌های زندگی خود بودند (پزشکان خانواده).

این آزمایش جهش‌های EGFR حساس به‌مهارکننده‌های تیروزین‌کیناز را در ۱۰/۵ درصد از نمونه‌ها شناسایی‌کرد، درحالی‌که ۱۸/۸درصد از نمونه‌ها دارای جهش‌های‌EGFR مقاوم به‌مهارکننده‌های تیروزین‌کیناز بودند. جهش‌های ژنی‌KRAS در ۱۳/۲ درصد از نمونه‌ها شناسایی‌شد و ۲درصد از نمونه‌ها دارای ژن EML4-ALK بودند.

به‌منظور شناسایی هرجهش ژنی، این آزمایش‌خون ۸۰درصد حساسیت(Sensitivity) و ۱۰۰درصد ویژگی (Specifity) را نشان‌داد که سبب می‌شود تا به‌اندازه بیوپسی‌های‌ بافتی دقیق باشد.

علاوه‌براین، ۹۴درصد از نتایج این آزمایش‌خون درعرض ۷۲ساعت پس‌از گرفتن نمونه‌های‌خون مهیاشد که به‌طور قابل‌توجهی سریع‌تر از نتایج حاصل از بیوپسی‌های بافتی می‌باشد.

Ref

The Journal Of Molecular Diagnostics , 2017

تعداد بازدید : 647

ثبت نظر

ارسال