شماره ۱۱۰۸

بیماری‌های قلبی و کلسترول بالای ژنتیکی

پزشکی امروز

خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب برای گروهی از افراد با وراثت ژنتیکی کلسترول بالا که به‌ نام کلسترول بالای خانوادگی نیز شناخته می‌شود

چهارشنبه 3 شهریور 1395

خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب برای گروهی از افراد با وراثت ژنتیکی کلسترول بالا که به‌نام کلسترول بالای خانوادگی نیز شناخته می‌شود به‌طور‌چشمگیری افزایش‌می‌یابد. این بررسی نشان‌داد که احتمال ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب در افراد مبتلا به کلسترول‌ بالای خانوادگی در بلند‌مدت (تا‌۳۰‌سال)  ۵ برابر بیشتر از افرادی است که سطوح متوسط LDL را دارند. علاوه‌بر‌این، احتمال شروع سریع بیماری عروق کرونر قلب نیز در‌این مردان تا ۲۰‌سال و در‌این زنان تا‌۳۰‌سال‌ زودتر وجود دارد. از آنجایی که افراد مبتلا به کلسترول بالای خانوادگی را می‌توان با داروهای کاهنده‌ی کلسترول درمان‌کرد تا خطر بیماری‌های قلبی و سکته‌ی مغزی در آنها کاهش‌یابد، دانشمندان معتقد هستند که این یافته‌ها در کمک به پزشکان برای آگاه‌سازی بیماران در مورد خطرات ناشی‌از این مشکل اهمیت دارد. محققان نیز برای رسیدن به نتایج در این مسیر‌،  داده‌ها را برای این ارزیابی از ۶‌گروه سنی بین۲۰‌تا‌۷۹ با ۱/۲‌میلیون فرد/ سال پیگیری و در بررسی‌های اپیدمیولوژیک ترکیب‌کردند و به نتایج فوق دست‌یافته‌اند.

Ref: Northwestern Med July 15,2016 News

تعداد بازدید : 256

ثبت نظر

ارسال