توصیفی کوتاه از بی‌خوابی

توصیفی کوتاه از بی‌خوابی

بی‌خوابی(Insomnia) موجب به‌خطر انداختن سلامتی شود البته جستجوی علت‌ بیماری مهم بوده و چه بسا ...

تائی چی و پارکینسون

تائی چی و پارکینسون

بی ثباتی وضعیتی‮ ‬postural instability‮ ‬علت مهم سقوط و اختلال عملکرد در بیماران مبتلا به بیماری ...