مارکر نسبتا جدید سرطان پروستات

مارکر نسبتا جدید سرطان پروستات

ژن ‮٣‬سرطان پروستات‮ ‬‭(‬PCA3‭)‬‮ ‬در یاخته های سرطان پروستات بیش از حد متجلی می شود‮. ‬فرآورده ی این ...

قدرت عضلانی و طول عمر

قدرت عضلانی و طول عمر

در بالغان،‮ ‬پایین‮  ‬بودن قدرت عضله با بالاتر بودن نرخ مرگ به هر علت و ...