شماره ۱۱۹۳

دو روش ساده برای تشخیـص‌ افـراد درمعرض‌ خطر چربی‌خون بالا و کبد‌چرب

دکتر مصطفی نوروزی ـ دکتر رزا زاوشی، متخصصان‌تغذیه و رژیم‌درمانی - دانشیاران دانشگاه علوم پزشکی قزویندکتر مصطفی نوروزی ـ دکتر رزا زاوشی، متخصصان‌تغذیه و رژیم‌درمانی - دانشیاران دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دو روش ساده برای تشخیـص‌ افـراد درمعرض‌ خطر چربی‌خون بالا و کبد‌چرب

چهارشنبه 16 خرداد 1397 ساعت 16:37
پزشکی امروز

روش اول:  اندازه‌گیری سایز دورشکم (ازقسمت ناف)سفید (لاغر) سبز(ایده آل) زرد (هشدار) قرمز(خطر)
به افزایش وزن نیاز دارد نیاز به کاهش‌وزن ندارد دورشکم به اندازه طبیعی برگردد نیاز فوری به کاهش اندازه دور شکم دارد
اندازة دور‌شکم زنان (سانتیمتر)  ۶۵/۹ >  ۷۹/۹–۶۶  ۸۷/۹–۸۰  ۸۸<
اندازة دور‌شکم مردان (سانتیمتر) ۷۳/۹>  ۹۳/۹–۷۴  ۱۰۱/۹–۹۴  ۱۰۲<

 

** خطر افزایش چربی‌خون و کبد‌چرب در افراد با اندازه دور‌شکم در ستون زرد و قرمز**

 

روش دوم: محاسبۀ شاخص تودة‌بدن‌(Body Mass Index, BMI)

وزن‌بدن(کیلوگرم) خود را تقسیم بر مجذورقد(متر) نمایید. برای مثال وزن شخصی ۷۵کیلوگرم و قد او ۱۷۵سانتیمتر است.
 طبق جدول‌زیر، وزن این شخص طبیعی است. ۲۴/۵= (۱/۷۵×۱/۷۵)÷۷۵

  شدت شاخص توده‌بدنی (BMI) (کیلوگرم بر مترمربع)
چاقی درجه۳ بزرگتراز ۴۰
درجه۲ ۳۰ الی۴۰
درجه۱ ۲۵ الی ۳۰
سالم طبیعی ۲۰ الی۲۵
لاغری خفیف ۱۸/۵ الی ۲۰
متوسط ۱۶/۵ الی ۱۸/۵
شدید کمتراز ۱۶/۵

 

**درجات ۱و۲و۳ درمعرض خطر چربی‌خون بالا و کبدچرب هستند**

تعداد بازدید : 208

ثبت نظر

ارسال