شماره ۱۰۵۶

سرنگ حباب‌دار یا کاپنوگرافی رنگ‌سنجی (کلریمتری) برای تأیید استقرار صحیح لوله بینی ـ معدی

پزشکی امروز

گزینه‌ها‌ی مربوط به تأیید استقرار صحیح لوله‌ی بینی ـ معدی (NGT) عبارتند‌از: پرتونگاری از قفسه‌ی‌سینه (استاندارد معمول)، کاغذ PH یا لیتموس، سونوگرافی، مکش سرنگ حباب‌دار و کاپنوگرافی. محققان در ۲۰۲‌موردی که شدیداً بیمار بودند سرنگ حباب‌دار خود ـ باد و نشانگر رنگ‌سنج(کلریمتری) CO2 را ارزیابی‌کردند که جریان هوا در ۶۰درصد از آنها به‌صورت مکانیکی تهویه می‌شد.

لوله‌ی NG به عمق ۳۰‌سانتیمتر وارد و سپس تلاش می‌شود با سرنگ حباب‌دار خود ـ باد هوا مکیده شود؛ اگر سرنگ در‌عرض ۵ثانیه باد نشود، یعنی لوله در مری قرار‌دارد. سپس نشانگر رنگ‌سنج CO2 به لوله‌ی NG متصل و نتیجه ثبت می‌شود (با این فرض که تهویه‌ی خارجی فراهم شده‌است)؛ فقدان تغییر رنگ نشان‌می‌دهد که لوله در مری قرار‌دارد. حساسیت و دقت برای سرنگ حباب‌دار به‌ترتیب برابر با ۹۲درصد و ۸۷درصد و برای نشانگر CO2 رنگ‌سنجی(Colorimetric) نود و نه درصد و نودو یک درصد هستند.


Smyrnios NA et al. chest 2015 Juneتعداد بازدید : 643

ثبت نظر

ارسال