شماره ۱۰۴۵

ابزار ترکیبی سوزن تزریقی ـ اسنیر نتایج EMR را بهبود می‌بخشد

پزشکی امروز

ابزار ترکیبی سوزن تزریقی ـ اسنیر نتایج EMR را بهبود می‌بخشد

استفاده از این ابزار در‌مقایسه با ابزار اسنیر(snare) به تنهایی، رزکشن ضایعات بزرگ سریع‌تر و بهتر صورت‌گرفت. کارایی مقایسه‌ای اسنیرهای مخـتلف مورد استفاده در رزکشــن مخاط بـــا انـــدوسکـــوپـــی (Endoscopic Mucosal Resection) ارزیابی نشده است. برای پرداختن به این موضوع مطالعه‌ای با حمایت صنعت توسط محققان صورت گرفت که ترکیبی از سوزن تزریقی و اسنیر در یک وسیله واحد (آی‌ـ‌ اسنیراندوسکوپی با اولتراسونوگرافی) یا با یک اسنیر دارای نوار بیضی‌شکل 25‌میلی‌متری (اسنیر ماستراولمپیوس) برای 140‌بیمار دارای ضایعه بالای 15‌میلی‌متر استفاده شد. همچنین بیماران از‌نظر دریافت محلول سالین یا هیدروکسی‌پروپیل متیل‌سلولز به‌طور تصادفی انتخاب شدند.

سیستم آی‌ـ‌ اسنیر در مقایسه با اسنیرماستر امکان رزکشن سریع‌تر را فراهم می‌کرد (زمان میانگین معادل 6 در‌برابر‌11‌دقیقه؛ P<0/001) و مقدار میانگین خارج قسمت رزکشن سیدنی (SRQ)؛ ۱۳/۸ دربرابر ۷/۱، در آن بیشتر بود که این مقدار عبارت است از قطر ضایعه تقسیم بر تعداد قطعاتی است که از ضایعه رزکت شده‌است. نتایج بین دو‌‌گروه تزریقی مختلف رزکشن تفاوتی نداشت.

Woodward T.et al Gastrointest Endose 2015 Mar

 

تعداد بازدید : 645

ثبت نظر

ارسال