شماره ۱۰۱۶

سوتور قابل جذب برای لاسراسیون

پزشکی امروز

 ثابت شده است که سوتورهای قابل جذب برای ترمیم لاسراسیون‌های صورت مطمئن و مؤثر است. اما به‌طور مشخص از این سوتورها در ترمیم تنه یا لاسراسیون‌های اندام‌های انتهایی استفاده نمی‌شود زیرا دراین مناطق تنش زیادتر و ذخیره‌ی خونی کمتر وجود دارد و با این وجود در بخش اورژانس برای کاهش درد و اضطراب کودکان استفاده از این سوتورها توصیه شده است. پژوهشگران به‌صورت غیرانتخابی یک نمونه‌ی راحت بیماران بزرگسال و کودک را که دچار لاسراسیون حاد تنه و اندام انتهایی بودند در بخش اورژانس با سوتور قابل جذب یا غیرقابل جذب بخیه زدند. پیامد زیبایی بعد‌از3 ماه با اشل آنالوگ دیداری توسط جراح پلاستیکی سنجیده شد که نسبت به نوع سوتورآگاه نبود و عوارض در پیگیری‌10‌روزه ارزیابی شد.
از 155‌بیمار، 73‌نفر بررسی را به پایان بردند. ویژگی‌های دموگرافیک، متوسط طول لاسراسیون و میانگین تعداد سوتور مورد استفاده در دو گروه یکسان بود و نیز پیامدهای زیبایی و نرخ عوارض نیز در دوگروه ازنظر آماری مشابه بود.

Acad Emerg Med 2014 Jul 5

تعداد بازدید : 2772

ثبت نظر

ارسال