شماره ۹۴۷

ابزار پزشکی تشخیص هویت

دکترشهره فتاح پور - دکترسعید رضا شیخی - داروساز

یکی ازابزارهای پزشکی تشخیص هویت که ازآن می‌توان برای شناسایی هویت اشخاصی که درقید حیات هستند یا نیستند استفاده نمود شناسایی‮ ‬DNA‮ ‬یا‮ ‬DNA typing‮ ‬ است‮. gnipyt AND‮ ‬یکی از روشهای زیستی و یک ابزار بسیارقدرتمند برای تعیین هویت وفامیلیهای نسبی است‮. ‬محلی از‮ ‬AND‮ ‬که در‮  gnipyt AND ‬مورد استفاده قرارمی‌گیرد توالی پراکنده‌یی ازبازهای تشکیل دهنده‌ی‮ AND‮ ‬است که رمز کننده پروتئین نیستند و معمولاً‮ ‬از‮ ‬3‮ ‬تا7‮ ‬جفت باز درهر حلقه تشکیل شده اند و در حدود05 پیکوگرم وزن دارند وبه قسمتهای تکراری کوتاه پشت سرهم‮ ‬taepeR mednaT trohS‮ ‬یا به اختصار‮ RTS ‬معروف بوده ودر هر فردی موقعیت خاص خود را دارند‮. ‬حال تصور بفرمایید اگر مثلاً‮ ‬جنگی به وقوع بپوندد وازلحاظ علمی اگر بانک اطلاعات‮ AND gnipyt ‬کشته شده های فاقد هویت سجلی که اجساد آنها درمناطق جنگی پیدا می‌شود تهیه شود درضمن بانک اطلاعات‮ AND gnipyt ‬والدین و اعضای خانواده‌ی کسانی که مفقودی جنگی دارند نیز تهیه شود‮. ‬درخصوص کشته شده‌های فاقد هویت سجلی که برادر یا خواهر دوقلوی یکسان دارند مقایسه‮ ‬gnipyt AND ‬دو قلوها صد درصد بدون کوچکترین خطایی تشخیص هویت کشته شده‌های فاقد هویت سجلی را انجام می‌دهد‮. ‬ازطرف دیگر ژنوم هرشخص شامل صدها‮  ‬محل‮ RTS ‬می‌باشد که برای اواختصاصی است و ممکن است هتروژن یا هموژن باشد توالی‌های تکراری و پشت سرهم این قطعات چند شکلی‮ ‬‭(STR)‬‮ ‬ومقایسه‮  ‬آنها با‮RTS های والدین مفقودین سجلی جنگی ممکن است برای شناسایی کردن نسبتهای فامیلی و نقشه‌های ژنتیکی کشته شده‌های فاقد هویت سجلی بسیار ارزشمند باشد وبه شناسایی هویت سجلی آنها کمک کند تصور بفرمائید ارواحی خبیث و دنیاپرست درجسمهایی کثیف برای نیل به اهداف خاص خود‮ (‬کسب ثروت،قدرت،‮ ‬رفاه مادی،‮ ‬ایجاد کار برای شهروندان خود‮) ‬درشرایطی از زمان دیوانه‌یی را وادار به حمله‮  ‬به کشورهای همسایه نمایند مانند برافروختن جنگ جهانی دوم ویا جنگ‌های منطقه‌یی فعلی خاورمیانه،‮ ‬در این صورت تمام آحاد ملتی که مورد تجاوز وحشی گرانه قرار گرفته اند به پا خواهند خاست‮. ‬طبیعت جنگ ویرانی است خواه مادی خواه انسانی،‮ ‬آنچه بعد از جنگ باقی می‌ماند‮ ‬غرور ملی،‮ ‬ویرانی،‮ ‬نشانه‌های ایثارگری وپیکرهای کشته شده‌های فاقد هویت سجلی و‮... ‬است‮. ‬به نظر نگارندگان روش gnipyt AND‮ ‬برای شناسایی سجلی هویت کشته شده های فاقد هویت سجلی هر چقدر هم که هزینه داشته باشد برای آرامش روحی بستگان آنها وجبران ذره‌یی از ایثاری که برای حفظ کیان مام وطن و شرافت سایر هموطنان انجام گرفته باید انجام شود تا چشمهای منتظرانی از انتظار رهایی یابه در روش gnipyt AND برای شناسایی کردن هویت سجلی کشته شده های فاقد هویت سجلی قطعات‮ RTS ‬ها را می توان ازبقایای استخوانها وآنالیز نمونه ها به وسیله‌ی پرایمرهای مخصوص شناسایی و استخراج نمود وسپس با استفاده از تکنیک‮ esaremylop (RCP) noitcaer niahc زیاد کرد‮.‬
PCR‮ ‬یا واکنش‮  ‬زنجیره‌یی پلیمراز برای ساختن تعداد زیادی کپی ازیک قطعه مورد نظر از‮ ‬DNA‮ ‬درلوله‌ی آزمایش مورداستفاده قرارمی‌گیرد به این منظور به آن فتوکپی کننده از‮ ‬DNA‮ ‬نیز اطلاق می‌گردد‮. ‬این روش مشکل عمده‮  ‬در آزمایشها روی ژنها را که ناشی از عدم دسترسی به ژنها ونادر بودن آنها دریک ژنوم کمپلکس می‌باشد برطرف نموده است و به محققان و پژوهشگران این امکان را می‌ دهد تا هر ژن دلخواه ازهرارگانیسم را جدا نموده و با تولید مقادیر زیادی کپی از سکانس مورد نظر‮ ‬DNA‮ ‬بررسی‌های تشخیصی وتحقیقاتی خود را انجام دهند‮. ‬درتکنیک‮ ‬PCR‮ ‬حداکثر ومنطقه‮  ‬STR‮ ‬درهر واکنش زیادی می‌شوند و برای این کار فقط50پیکوگرم از‮ ‬DNA‮ ‬لازم است که درحداقل‮ ‬8‮ ‬سلول استخوانی از نمونه‮  ‬بقایای کشته شده فاقد هویت سجلی موجود می‌باشد اثر انگشت‌ژنی‭(‬Genetic fingerpriting‭)‬‮ ‬ یکی دیگر از روشهای ژنتیکی است که از آن می‌توان به عنوان ابزار ارزشمند و توانای پزشکی برای تشخیص هویت سجلی کشته شده‌های فاقد هویت سجلی استفاده نمود‮. ‬محلی از‮ ‬DNA‮ ‬که در اثر انگشت ژنی برای تعیین هویت ممکن است مورد استفاده قراربگیرد قسمت مرکزی‮ ‬DNA‮ ‬یعنی‮ ‬Variable Number of Tandem Reprat‮ ‬ است که به اختصار‮ ‬VNTR‮ ‬نامیده می‌شود.‮ RTNU ‬از صدها نوکلئوتید تشکیل گردیده و ممکن است صدها بار تکرار شود‮. ‬در روش‮ ‬اثر انگشت ژنی پس ازجداسازی‮ ‬DNA‮‬ازمنابع دردسترس باقی مانده ازکیس مورد نظر‮ ‬DNA‮ ‬را با یک آنزیم محدود کننده‌ی برش دهنده ‬مانند ‮ ‬NeaIII‬و‮ ‬HinfI‬و یا‮ IIItindI ‬(که دو رشته‮ ‬DNA‮ ‬را به گونه‌یی برش می‌دهند که قطعات حاصل در آنها یک رشته‌یی هستند‮) ‬برش می‌دهند سپس قطعات به دست آمده را با استفاده از الکتروفورز وبراساس اندازه‌ی‮  ‬آنها جدا می‌کنند‮ (‬درالکتروفورز قطعات کوچکتر سریعتر و قطعات بزرگتر کندتر حرکت می‌کنند‮) ‬آنگاه با استفاده از قطعات متغیرکه به وسیله‌ی استفاده ازساختمانهای کوچک‮‬DNA‮ ‬که به طور مشخص به مکانهای نامشخص الکتروفورز چسبیده اند واستفاده از شناساگرهای نوری با طول موج‮ ‬477‮ ‬نانومتر و مقایسه‌ی آن با‮ ‬VNTRهای بانک اطلاعات بستگان گشته شده‌های فاقد هویت سجلی می‌توان هویت سجلی آنها را تعیین نمود وآرامش روحی را برای سایر همنوعانی که به نحوی تحت فشار هستند به ارمغان آورد‮.‬

تعداد بازدید : 996

ثبت نظر

ارسال