شماره ۱۱۱۹

قرص ضد پیری

دکتر ذوالبخش ترکستانی - هومیوپات

قرص ضد پیری

چهارشنبه 19 آبان 1395

براساس تحقیقات دکتر Gautrante در دانشگاهMIT و سایت مربوط به Elysium، دانشمندان معتقد هستند که ‌سلامت ‌سلول ‌و به‌طورکلی سلامت و خوب‌بودن عملکرد آن برای اندام‌ها بسیار مهم است. اساس طراحی کپسول Elysium جهت بهینه‌سازی سطح +NAD و عملکرد پروتئین Sirtuin در سلول‌های ما می‌باشد.

این موضوع جهت حمایت از فرایند متابولیک بدن است که مهم‌ترین بخش برای  سم‌زدایی سلولی و ترمیمDNA و تولید انرژی بدن  می‌باشد. تحقیق ۳۵ساله دریک مدار بسته برای چند دهه دانشمندان را بر‌آن‌داشت تا برای پاسخ‌گویی به این امر که عملکرد مکانیسم‌های داخلی بدن،منجر به سلامتی و یا همچنین کاهش سلامتی می‌گردد، تلاش مضاعفی نمایند و این موضوع به کشف یک کوآنزیم مهم به نام +NAD منجر گشت که در کنترل پروتئین Sirtuin (که‌یک عامل کلیدی در سلامت طولانی سلولی می‌باشد) نقشی ‌اساسی ایفا می‌نماید. پروتئین Sirtuin برای عملکرد نیاز به +NAD داشته و +NAD به‌طور‌طبیعی در‌طول‌زمان کاهش می‌یابد  و منجر به کاهش سلامتی سلول می‌شود. با این دارو به تمرکز +NAD و Sirtuin و حفظ عملکرد آنها در طول زمان و حمایت از سلامت بلوک‌های ساختمانی بدن کمک‌رسانی می‌گردد. این موضوع هدف پایه‌ی این بررسی و ساخت این دارو بوده است. عملکرد این دارو  ایجاد بیشتر+NAD به ساده‌ترین روش در داخل سلول می‌باشد و نقش مهمی در تنظیم عملکردهای هسته‌ی متابولکی سلول و ترمیم+NAD و تولید انرژی در آن ایفا می‌نماید. باید یادآورشد که با بالارفتن سن، توانایی سلولی و همچنین عملکرد مثبت سلول نیز کاهش یافته و در بهینه‌سازی و عملکرد آن به‌طور‌ بالقوه نیز تأثیرگذار خواهد بود و باعث تغییر سلامت در بدن انسان می‌گردد.

ترمیمDNA یک بخش مهم از عملکرد بدن است. ولی بهره‌وری از سیستم ترمیم DNA که اطلاعات بیولوژیکی و ژنتیک ما را محافظت می‌نماید، درطول‌زمان کاهش‌یافته و به مرور از‌بین خواهد‌رفت که عوارض آن پیری و کاهش سلامتی خواهد بود. اساس کار ترمیم به ‌فعال‌شدن Sirtuin مرتبط بوده و مکمل آن سطح بالای +NAD خواهد بود. پروتئین‌های سلولی ایجاد روند جوانی و پیری را برعهده دارند و این فرایند برای بقا ضروری است. اختلال در‌این منطقه، با تجمع پروتئین و بیماری‌های مرتبط با سن همراه خواهد بود و هر‌دوی آنها (+NAD وSirtuin) به Proteostasis سلولی مرتبط بوده و به‌عنوان‌Sirt فعال پیدایش حیات، میتوکندری ازطریق +NAD را در‌بر خواهد‌داشت که این موضوع عملکرد پروتئین سلولی را به‌وجود می‌آورد. دکتر Gautrante که این دارو را کشف‌نموده، سالهاست روی روند کاهش+NAD و پروتئین‌های سلولی تحقیق کرده و آن‌را دنبال می‌نماید و اکنون موفق به کشف داروی Elysium شده‌است. البته قبلاً نیز در کشور آمریکا بسیاری از داروها و مکمل‌های دکتر Gautrante مصرف شده‌اند و درحال حاضر این دارو از‌طرف سازمان غذا  و داروی  آمریکا(FDA) نیز مورد تأیید قرارگرفته که روند جوانی را در پیری به‌وجود می‌آورد و DNA انسان را بازسازی می‌نماید و جهت مؤثربودن باید روزی ۲ عدد از آن را مورد استفاده قراردارد. این دارو به‌عنوان یک مکمل ضدپیری در دانشگاه MIT و توسط دکتر Gautrante مورد بررسی قرارگرفته است.

 

تعداد بازدید : 442

ثبت نظر

ارسال