شماره ۱۰۳۰

دردمزمن و آکوپونکتور

پزشکی امروز

از آکوپونکتور به‌صورت گسترده و به‌رغم نتایج متناقض بررسی‌های انجام شده در‌مورد نتایج و شک در‌مورد مکانیسم تأثیر آن در درد مزمن استفاده می‌شود. در خلاصه‌ی مدارک متا‌آنالیز پیشین که شامل 29کارآزمایی بود و در آمریکا و اروپا انجام شده بود، پژوهشگران برای مقایسه‌ی اکوپونکتور با آکوپونکتور بی‌تأثیر در قریب به 18000‌بیمار دچار درد مزمن (درد مزمن غیر‌اختصاصی عضلات استخوان‌بندی، استئوآرتریت، سردردمزمن، یا دردشانه) از داده‌های اختصاصی بیماران استفاده نمودند.

بنا‌به تعریف محققان، پاسخ خوب عبارت از کاهش بیش‌از 50درصدی درد بود. با استفاده از داده‌های بررسی پیشین، محققان یک کارآزمایی بالینی فرضی را شکل داده و نرخ‌های پاسخ زیر را محاسبه کردند:‌50٪ برای آکوپونکتور، 42٪ برای آکوپونکتور بی‌اثر و 30٪ برای حالت بدون آکوپونکتور.

JAMA 2014 Mar 5

 

تعداد بازدید : 951

ثبت نظر

ارسال