شماره ۹۵۹

روش‌های جدید تدبیر

دکتر حسن خاجی - فوق تخصص گوارش

درپژوهش‌هایی‭ ‬که‭ ‬درهفته‭ ‬بیماری‭ ‬گوارش‭ ‬عرضه‭ ‬شد‭ ‬روش‌های‭ ‬جدیدی‭ ‬برای‭ ‬تدبیر‭ ‬سلامت‭ ‬گوارش‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کندوکاو‭ ‬در‭ ‬جیره‌ی‭ ‬غذایی‭ ‬وشیوه‌ی‭ ‬زندگی‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭.‬

افراد‭ ‬دچاربیماری‭ ‬کرون‭ ‬غالباً‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬قدرت‭ ‬ماهیچه‌،‭ ‬خستگی‭ ‬وضعف‭ ‬کیفیت‭ ‬زندگی‭ ‬دچارند‭. ‬این‭ ‬نشانه‌ها‭ ‬حتی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬بیمار‭ ‬به‭ ‬رمیسیون‭ ‬می‌رود‭ ‬باقی‭ ‬بمانند‭. ‬طی‭ ‬یک‭ ‬بررسی‭ ‬غیرانتخابی،‭ ‬دوسوناآگاه،‭ ‬با‭ ‬دارونما‭ ‬وشاهد‭ ‬برای‭ ‬نخستین‌بار‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تجویز‭ ‬مکمل‭ ‬‌ویتامینD‭ ‬سبب‭ ‬بهبود‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬این‭ ‬نشانه‌ها‭ ‬می‌گردد‭.‬

این‭ ‬یافته‌ها‭ ‬دارای‭ ‬اشارات‭ ‬و‭ ‬تأثیر‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬براین‭ ‬بیماری‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬یافته‌ها‭ ‬برای‭ ‬نخستین‌بار‭ ‬ثابت‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬مکمل‭ ‬‌ویتامینD‭ ‬دارای‭ ‬منافعی‭ ‬بالقوه‭ ‬بر‭ ‬قدرت‭ ‬عضله‭ ‬ونیز‭ ‬منافعی‭ ‬درخستگی‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬زندگی‭ ‬دربیماری‭ ‬کرون‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬یافته‌ها‭ ‬طی‭ ‬بررسی‌های‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬مورد‭ ‬تأیید‭ ‬قرارگیرد‭.‬

دراین‭ ‬بررسی‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬پس‭ ‬ازمصرف‭ ‬روزانه‭ ‬2000‭ ‬واحد‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ویتامینD،‭ ‬قدرت‭ ‬عضلانی‭ ‬بیماران‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬گرفتن‭ ‬دست‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬می‌شد‭ ‬درمقایسه‭ ‬باگروه‭ ‬دارونما‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬دست‭ ‬غالب‭ ‬وغیر‭ ‬غالب‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬دربیماران‭ ‬مصرف‭ ‬کننده‌ی‭ ‬ویتامینD‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬خستگی‭ ‬عمومی،‭ ‬جسمانی‭ ‬وروانی‭ ‬کمتر‭ ‬گزارش‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬وقتی‌تراز‭ ‬ویتامینD‭ ‬برابر‭ ‬75‭ ‬نانومول‭ ‬درلیتر‭ ‬یابیشتر‭ ‬بود،‭ ‬کیفیت‭ ‬زندگی‭ ‬بالاتری‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭.‬

احتمال‭ ‬سرطان‭ ‬کولورکتال‭ ‬و‭ ‬تعویض‭ ‬جیره‌غذایی

براساس‭ ‬آگاهی‭ ‬های‭ ‬موجود‭ ‬درزمینه‌ی‭ ‬میکروبیوم‭ ‬انسان‭ ‬درپژوهش‌مشترک‭ ‬چند‭ ‬دانشگاه‭ ‬داده‌های‭ ‬جدیدی‭ ‬درمورد‭ ‬میکروبیوتا‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬بروز‭ ‬سرطان‭ ‬کولورکتال‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬پژوهشگران‭ ‬تغییر‭ ‬فاحش‭ ‬وسریع‭ ‬میکروبیوتای‭ ‬روده‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تغییرجیره‌ی‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬افراد‭ ‬سالم‭ ‬از‭ ‬جیره‌ی‭ ‬سنتی‌غربی‭ ‬به‭ ‬جیره‌ی‭ ‬غذایی‭ ‬آفریقائیان‭ ‬زولوو‭ ‬بالعکس‌‭ ‬مشاهده‭ ‬کرده‌اند‭. ‬نتایج‭ ‬بررسی‌حاکی‭ ‬از‭ ‬بروز‭ ‬تغییرات‭ ‬در‭ ‬میکروبیوتای‭ ‬روده‌است‭ ‬که‭ ‬احتمال‭ ‬بروز‭ ‬سرطان‭ ‬کولورکتال‭ ‬را‭ ‬توجیه‭ ‬می‌کند‭.‬

درایالات‭ ‬متحده،‭ ‬میزان‭ ‬شیوع‭ ‬سرطان‭ ‬کولورکتال‭ ‬درآمریکائیان‭ ‬آفریقایی‭ ‬تبار‭ ‬بسیار‭ ‬بالا‭ ‬است‭ ‬ونرخ‭ ‬مرگ‭ ‬ومیر‭ ‬دراین‭ ‬گروه‭ ‬ازتمام‭ ‬نژادها‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭. ‬هنوز‭ ‬علت‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬معلوم‭ ‬نیست‭. ‬اما‭ ‬یافته‌های‭ ‬حاصل‭ ‬ازاین‭ ‬بررسی‭ ‬مسأله‭ ‬را‭ ‬تاحدی‭ ‬روشن‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬پژوهش‌جدید‭ ‬هموار‭ ‬خواهد‭ ‬نمود‭.‬

درطول‭ ‬بررسی،‭ ‬پژوهشگران‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬2‭ ‬هفته‭ ‬روزانه‭ ‬600‭ ‬گرم‭ ‬گوشت‭ ‬به20‭ ‬نفر‭ ‬ازآفریقائیان‭ ‬زولو‭ ‬دادند‭ ‬و20‭ ‬نفرآمریکایی‭ ‬آفریقایی‌تبار‭ ‬نیز‭ ‬ازیک‭ ‬غذای‭ ‬سنتی‭ ‬زولو‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬پوتو‭ ‬شامل‭ ‬آش‌ذرت‭ ‬استفاده‭ ‬نمودند‭. ‬مقایسه‌ی‭ ‬نمونه‌های‭ ‬مدفوع‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬تغییر‭ ‬رژیم‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬انجام‭ ‬شد‭ ‬وپژوهشگران‭ ‬تغییرات‭ ‬فاحشی‭ ‬در‭ ‬میکروبیوتای‭ ‬کولون‭ ‬یافتند‭.‬

این‭ ‬نتایج‭ ‬ثابت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬میکروبیوتای‭ ‬کولون‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬صورتی‭ ‬کاملاً‭ ‬دینامیک‭ ‬دراثر‭ ‬جیره‌ی‌غذایی‭ ‬شکل‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬اینکه‭ ‬اختلالاتی‭ ‬درتعادل‭ ‬گروه‌های‭ ‬میکربی‭ ‬نافع‭ ‬وزیان‌بار‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آید‭ ‬که‭ ‬تاحدی‭ ‬افزایش‭ ‬احتمال‭ ‬سرطان‭ ‬کولورکتال‭ ‬را‭ ‬توجیه‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬جیره‌ی‌غذایی‭ ‬غربی‭ ‬است‭.‬

درمان‭ ‬با‭ ‬آکوپونکتور‭ ‬بدون‭ ‬سوزن‭ ‬وسوء‭ ‬هاضمه

‭ ‬نتایج‭ ‬یک‭ ‬بررسی‭ ‬که‭ ‬دردانشگاه‭ ‬تکنولوژی‭ ‬تکزاس‭ ‬در‭ ‬آل‌پاسو‭ ‬ودانشگاه‭ ‬می‌سی‌سی‌پی‭ ‬درآکسفورد‭ ‬آمریکا‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬بیماران‭ ‬دیابتی‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬نشانه‌های‭ ‬سوء‭ ‬هاضمه‭ ‬ازجمله‭ ‬تهوع،‭ ‬استفراغ،‭ ‬نفخ‭ ‬وسوزش‭ ‬سردل‭ ‬امیدوار‭ ‬کننده‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دراین‭ ‬بررسی‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دستگاه‭ ‬بی‌سیم‭ ‬wireleess‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬لباس‭ ‬برای‭ ‬تحریک‭ ‬نقاط‭ ‬آکوپونکتور‭ ‬با‭ ‬امواج‭ ‬الکتریکی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬پوست‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬سوزن،‭ ‬یک‭ ‬روش‭ ‬جدید‭ ‬درمان‭ ‬آزموده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

فرصت‌های‭ ‬درمانی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬بیماران‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬محدود‭ ‬بوده‌است‭. ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬تازه‭ ‬برای‭ ‬تسکین،‭ ‬نشانه‌ی‌‭ ‬تمامی‭ ‬کمبودهای‭ ‬سایر‭ ‬درمان‌ها‭ ‬را‭ ‬ازبین‭ ‬می‌برد‭.‬

به‌علت‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬فرصت‌های‭ ‬موجود‭ ‬درمان‭ ‬داروشناسیک،‭ ‬دربسیاری‭ ‬از‭ ‬بیماران‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬داروهای‭ ‬تجویزی،‭ ‬حالت‭ ‬تحمل‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌شود‭. ‬افزون‭ ‬براین،‭ ‬درآکوپونکتور‭ ‬سنتی‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬بیمار‭ ‬ملاقات‌های‭ ‬مکرر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬ترس‭ ‬ازسوزن‌‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بیماران‭ ‬نامطلوب‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬بی‌سیم‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬سوزن‭ ‬به‭ ‬کلینیسین‌ها‭ ‬امکان‭ ‬می‌دهد‭ ‬تا‭ ‬بسامد‭ ‬و‭ ‬دامنه‌ی‭ ‬امواج‭ ‬الکتریکی‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬برای‭ ‬تحریک‭ ‬نقاط‭ ‬آکوپونکتور‭ ‬را‭ ‬برحسب‭ ‬بیمار‭ ‬تنظیم‭ ‬کنند‭.‬

دراین‭ ‬بررسی‭ ‬به‭ ‬بیماران‭ ‬آموزش‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬روزانه‭ ‬240‭ ‬دقیقه‭ ‬ازاین‭ ‬دستگاه‭ ‬روی‭ ‬مناطق‭ ‬طرح‭ ‬ریزی‭ ‬شده‌‌ی‭ ‬بدن‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬ونشانه‌های‭ ‬گاستروپارزی‭ ‬وتعداد‭ ‬رویدادهای‭ ‬روزانه‌ی‭ ‬سوزش‭ ‬سردل‭ ‬را‭ ‬یادداشت‭ ‬نمایند‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دوره‌ی‭ ‬چهار‭ ‬هفته‌یی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دستگاه،‭ ‬نتایج‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬آنالیزشد‭. ‬درمقایسه‭ ‬با‭ ‬گروه‭ ‬دارونما،‭ ‬درافراد‭ ‬استفاده‭ ‬کننده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬5‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬9‭ ‬مورد‭ ‬نشانه‌ی‭ ‬گاستروپارزی‭ ‬بهبودی‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬داشتند‭ ‬استفراغ‭ ‬تا‭ ‬39٪‭ ‬،‭ ‬تهوع‭ ‬تا‭ ‬30٪‭ ‬ونفخ‭ ‬تا‭ ‬21٪‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬بود‭. ‬وقتی‭ ‬بیماران‭ ‬ازتحریک‭ ‬فعال‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کردند،‭ ‬تعداد‭ ‬رویدادهای‭ ‬سوزش‭ ‬سردل‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬کاهش‭ ‬می‌یافت‭.‬

با‭ ‬این‭ ‬نتایج‭ ‬شگفتی‭ ‬برانگیز‭ ‬آغازین،‭ ‬نتایج‭ ‬بالقوه‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بیماران‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خاصه‌های‭ ‬قابل‭ ‬تغییر‭ ‬دستگاه‭ ‬نیز‭ ‬می‌توان‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ظریف‌تر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هذف‌نشانه‌های‭ ‬اختصاصی‌تر‭ ‬انجام‭ ‬داد‭.‬

تعداد بازدید : 1058

ثبت نظر

ارسال