شماره ۹۵۲

کـراس مـچ

فرزاد ملاحسینی - کارشناس ارشد بیوشیمی

مقدمه: هدف ‌از انجام آزمایش‌های  سازگاری قبل از تزریق این است که یک تزریــق خون مفید و بی‌خطر انـــجام شــود، به طــور کلی واژه‌ی آزمایش سازگاری مترادف کراس‌مچ تصور می‌شــود اما درحقیـقت کراس‌مـچ CROSS MATCH در ادامه‌ی اقدامات انجام شده‌ی قبلی شامل: تعیین هویت بیمار و نمونه، انجام صحیح گروه ‌خون RH,ABO و انجام آزمایش اسکرین آنتی‌بادی و ... می‌باشد. با در نظر داشتن این مطالب و اهمیت آزمایش کراس مچ، روش کراس مچ استاندارد به شرح زیر بیان می‌شود (گرچه در منابع مختلف روش‌های متفاوتی برای انجام آن توضیح داده شده است):
تعریف آزمایش: تکنیکی که درآن باید از روشهایی استفاده کرد تا ناسازگاری ABO وآنتی‌بادی‌های مهم غیرمنتظره‌ی بالینی علیه آنتی‌ژنهای گلبول قرمز شناسایی شود و علاوه برآن شامل آزمایش آنتی‌گلبولین باشد.
روش انجام کراس مچ‌ استاندارد:
1ـ سه عدد لوله را به صورت RT,AIb وIDC علامت‌گذاری کنید. (IDC=Indirect Coombs Test, RT=Room Temperature, Alb=Albumine) لوله‌یRT برای جستجوی آنتی‌بادی‌های سرد ازجمله آنتی A1,N,M,H و... لوله‌هایAlb و IDC برای تجسس آنتی‌بادی‌ گرم می‌باشد.
2ـ به ترتیـب داخل لـوله‌ی RT,Alb و IDC 2 تا3 قطره از سرم یا پلاسمای بیمار بریزید.
3ـ به هریک از لوله‌ها یک قطره سوسپانسیون3تا5گلبول قرمز شسته شده کیسه‌ی‌خون مورد نظر اضافه کنید (البته می‌توانید مقادیر سرم وگلبول را بیشتر کنید به صورتی‌که همیشه نسبت سرم به گلبول‌ رعایت گردد).
تهیه سوسپانسیون3 تا 5درصد گلبول قرمز کیسه خون: یکی میلی‌لیتر ازگلبول قرمز داخل کورد کیسه‌ی‌خون مورد نظر را دریک لوله‌ی10میلی‌لیتری سالین اضافه نموده و به مدت 5 دقیقه سانتریفوژ نمائید. این کار را 2 تا 3 مرتبه تکرار کرده و درنهایت با تخلیه‌ی سالین supernate از گلبولهای جمع شده در ته لوله مقدار3/0میلی‌لیتر برداشته و به 7/9 میلی‌لیتر سالین اضافه کنید و لوله را سروته کرده تا سوسپانسیون مورد نظر تهیه شود.
4ـ لوله‌یRT را یک ساعت درحرارت اتاق و لوله‌ی‌IDC و لوله‌ی‌Alb را یک ساعت در بن‌ماری 37‌درجه سانتی‌گراد قراردهید. البته پس از گذشت نیم‌ساعت بدون اینکه لوله‌یAlb از بن‌ماری37 درجه سانتی‌گراد خارج گردد از کنارلوله‌ی‌Alb به آرامی دو قطره آلبومین گاوی22٪ اضافه کنید.
 5ـ پس ازگذشت زمان تعیین شده(یک‌ساعت)لولـه‌هایRT,Alb و IDC را به آرامی تکان داده و از نظر همولیز و یا آگلوتیناسیون بررسی کنید. درصورت منفی بودن، لوله‌یIDC دست کم 3 بار با سرم فیزیولوژی شستشو داده به طوری که در آخرین نوبت شستشو لوله‌ی IDC را کاملاً خشک نموده و به آن یک تا2 قطره AHG (آنتی‌هیومین گلبولین) اضافه کنید و پس از مخلوط کردن با آنتی‌هیومن لوله را به همراه لوله‌هایRT و Alb به مدت15تا20 ثانیه سروفیوژ کنید و بعد از آن لوله‌های مذکور را ازنظر همولیز یا آگلوتیناسیون در نور کافی بررسی نمایید. برای تأیید آنتی‌هیومن مصرفی می‌توان ازگلبول قرمز حساس شده (چک سل) استفاده کرد به صورتی‌که با اضافه کردن چک سل به لوله ‌IDC و سروفیوژ نمودن باید آگلوتیناسیون مشاهده گردد در غیراین صورت تکرار آزمایش الزامی است.
نکته‌ها:
• موارد منفی با میکروسکوپ (عدسی10) مشاهده گردد.
• آنتی‌بادی‌های سرم دردمای 4درجه‌سانتی‌گراد دارای بیشترین شدت آگلوتیناسیون می‌باشد ودردمای اتاق یا حتی 30 درجه سانتی‌گراد گلبولهای قرمز با شدت کمتری آگلوتینه می‌شود لذا درموارد مشکوک لوله‌یRT را می‌توان برای تقویت آگلوتیناسیون دردمای 4 درجه قرار داد. آنتی‌بادی‌های گرم دردمای 37 درجه سانتیگراد بیشتر شدن آگلوتیناسیون را نشان می‌دهند.
 تذکر مهم: هرچند بهترین زمان برای شناسایی آنتی‌بادی‌های مهم بالینی درآزمایش کراس مچ یک ساعت درنظر گرفته می‌شود اما با توجه به وضعیت بیمار و حیاتی‌بودن خونرسانی می‌توان مراحل آزمایش را به نیم‌ساعت کاهش داد که دراین صورت به لوله‌ی‌ آلبومین پس ازگذشت 15دقیقه آلبومین اضافه می‌شود و درنهایت زمان30 دقیقه‌یی برای انکوباسیون لوله‌ها درنظرگرفته می‌شود.
کراس‌مچ در محیط با قدرت یونی کم (Low Ionic Strength Solution-Liss):
 برای کاهش زمان آزمایش کراس مچ و سرعت عمل درتهیه‌ی  خون‌برای بیمار می‌توان از محلول Liss در انجام کراس مچ استفاده کرد که مراحل انجام آن به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ 2 قطره سرم یا پلاسمای بیمار به لوله اضافه ومعادل آن محلولLiss اضافه شود.
۲ـ یک قطره سوسپانسیون 3 تا5 درصد به لوله‌ی فوق می‌افزائیم و10تا15‌دقیقه در بن‌ماری37 درجه قرارمی‌دهید.
۳ـ 15 تا20 ثانیه سروفیوژ و از نظر اگلوتیناسیون یا همولیز بررسی می‌کنیم.
۴ـ دست کم3 بار با سرم فیزیولوژی شستشو و درنهایت روی دستمال کاملاً خشک می‌کنیم و یک تا2 قطره آنتی‌هیومن گلبولین اضافه کرده و 15تا20 ثانیه سروفیوژ و از نظر آگلوتیناسیون و همولیز بررسی می‌گردد (موارد منفی از نظر میکروسکوپی بررسی شوند).
 ۵ـ به لوله‌های منفی برای تأیید آنتی‌هیومن مصرفی چک سل اضافه کنید و سروفیوژ نمائید که دراین مرحله آگلوتیناسیون باید مشاهده شود در غیراین صورت تکرار آزمایش الزامی است.

تفسیر آزمایش
تفسیر LISS IDS Alb RT
خون‌سازگار جهت تزریق بیمار - - - -
وجود آلوآنتی‌بادی سرد درسرم بیمار - - - +
وجود آلوآنتی‌بادی گرم درسرم بیمار + + + -

 

 

تعداد بازدید : 18414

نظرات

lsu,n

5 سال و 7 ماه و 1 روز پیش

مرسی. استفاده کردیم.

یکی

4 سال و 2 ماه و 7 روز پیش

ممنون بخاطر مطلب مفیدتون

دنیا

2 سال و 1 ماه و 10 روز پیش

خوب بود.ممنون

نثاراحمد

6 ماه و 3 روز پیش

تشکر از معلومات خوت تان

ثبت نظر

ارسال