شماره ۱۱۸۳

تفاوت‌ها در زیباسازی مردان و زنان

دکتر محمدرضا شفیعی - پوست، زیبایی و لیزر

تفاوت‌ها در زیباسازی  مردان و زنان

چهارشنبه 9 اسفند 1396
پزشکی امروز

برای ‌مشخص‌شدن وجوه افتراق در ارائه اقدامات زیباسازی مردان درمقایسه با زنان، ابتدا ضروری است که بحث تفاوت‌ها را از آناتومی و اسکلت استخوانی جمجمه آغاز کنیم:

۱ـ تفاوت‌ها در استخوان جمجمه:

اسکلت جمجمه آقایان تفاوت‌های فاحشی با استخوان جمجمه زنان دارد.

الف ـ استخوان پیشانی مردان:

استخوانی ضخیم داشته و شکل آن نیز چهارگوش و مربعی می‌باشد، درصورتی‌که استخوان پیشانی زنان دایره‌ای و گرد بوده و درناحیه مرکزی پیشانی، این استخوان کاملاً برجسته می‌باشد.

ب ـ لبه فوقانی استخوان حدقه چشم:

موهای ابروها روی این لبه قرارگرفته و نزد آقایان این استخوان گرد، ضخیم و به‌طورعمده به‌طرف داخل حدقه تمایل داشته و از این رو کمتر برجسته و بیشتر ضخیم می‌باشد.

در نزد زنان این لبه استخوان نازک و کشیده بوده و در لمس برجستگی ظریف محسوس و یکنواختی در تمامی عرض آن احساس می‌گردد.

ج ـ استخوان فک و آرواره:

عضلات صورت روی این استخوان‌ها قرارگرفته و گونه را تشکیل‌می‌دهند.

۲ـ تفاوت‌ها در چهره:

الف ـ یک‌سوم فوقانی صورت (پیشانی):

پیشانی مردان وسیع، ضخیم و فراخ بوده و قوس ابرو برجسته و به‌طرف داخل حدقه‌چشم گرایش دارند.

ابروها، افقی بوده و یک سوم خارجی ابروها، افتاده و به‌طرف پایین کشیده شده‌اند.

پیشانی در زنان، باتوجه به تمایزهای اسکلت استخوانی گفته‌شده ظریف، گرد و در مرکز، برجستگی خاص و نمایانی را نشان می‌دهد.

لبه فوقانی حدقه که ابروها روی آن روئیده‌اند، همان‌گونه که به استخوان آن نیز اشاره شد، برجستگی محسوس و به‌طرف بالا دارد؛ به‌طوری‌که ابروهای خانم‌ها برخلاف چهره مردان، تمایل به‌طرف بالا داشته و یک‌سوم خارجی ابروها، کشیده و متمایل به‌ سمت پیشانی می‌باشد.

ب: یک‌سوم میانی صورت:

این قسمت از صورت نقشی تعیین‌کننده در زیباسازی و جوان‌تر نمودن زنان داشته و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

قسمت میانی صورت به لحاظ حضور گونه‌ها، چروک‌های زیر چشم‌ها و فرورفتگی کنار بینی تا لب فوقانی، نقش زودرسی در نشا‌دادن لاغری، تکید‌گی و پیری فرد داشته و بدین خاطر است که پزشک‌زیبایی با شناخت علمی از این منطقه و نقاط ضعف و قوت‌ آن، می‌تواند نقش موثر و جالب توجهی در جوانسازی و زیباسازی مردان و به‌ویژه زنان ایفا نماید.

این منطقه که شامل گونه‌ها، فک، آرواره و لب‌فوقانی می‌گردد، در مردان منطقه‌ای درشت، عضلانی و ضخیم همراه با چین‌های عمیق و فرورفتگی‌های کاملاً محسوس و نیز پوست کلفت و منفذدار در ناحیه میانی صورت را نشان‌می‌دهد.

ظریف، کوتاه و منحنی بودن عضلات این منطقه در زنان موجب‌گشته تا چهره زن، برخلاف مردان، درشت و پهن و بزرگ نبوده و چین‌ها نیز کم‌عمق، باانحنا و به‌صورت محوشونده‌ای درصورت زنان عمل نمایند.

نزد زنان ویژگی‌های این منطقه متفاوت با مرد می‌باشد و عضلات گونه، آرواره و فک، ظریف و گرد و لطیف بوده و برجستگی گونه‌ها به‌شکلی است که چروک‌ها از کناره‌های بینی تا لب، زاویه‌دار و عمیق نبوده و با گذشت عمر و تاثیر عوامل داخلی و خارجی، افتادگی و شل‌شدن عضلات و فرتوت گشتن پوست را بیش از دیگر نقاط به نمایش می‌گذارد.

ج ـ یک‌سوم تحتانی صورت:

این منطقه شامل نواحی تحتانی فک و آرواره و نیز چانه می‌باشد.

نزد مردها، شاخه پایین رونده استخوان فک تحتانی با یک زاویه حاد، از حالت عمودی به افقی و به‌طرف داخل تغییر جهت‌داده و به‌طرف چانه چرخش پیدا می‌کند که این ویژگی درمردان سبب‌گشته که ناحیه فک و چانه، پهن، چهارگوش و برجسته خود را نمایان سازد.

چین‌های عمیق و محسوسی که در این یک سوم تحتانی صورت  از پیرشدن پوست درمردان خبر می‌دهد، به‌طورعمده ناشی از ضخامت استخوان فک و چرخش و زاویه‌یافتن این استخوان می‌باشد.

این قسمت از صورت نقش مهمی در زیبا و جوان‌ترکردن مردان ایفا می‌کند و تمرکز پزشک زیبایی در این منطقه، می‌تواند نتایج مطلوب و رضایتمندی را برای آقایان ایجاد نماید.
نزد زنان این منطقه نیز کاملاً متفاوت با مردان بوده و زاویه استخوان فک به آرامی و اندک صورت گرفته و بنابراین سطح آرواره و چانه در آنها محدود می‌باشد.

عضلات فک، آرواره و چانه نزد زنان ضخیم نبوده و برجستگی عضلات موجب‌گشته تا این ناحیه دارای انحنای ظریف درنواحی آرواره و چانه بشود، به‌طوری‌که چین‌ها بسیار‌کم نمایان بوده و چانه از ظرافت و زیبایی خاصی برخوردار می‌باشد.

اگر بخواهیم تمایزها و تفاوت‌های ذکرشده در فوق را در یک جمله خلاصه نماییم، باید گفت که:

شکل صورت مردان زاویه‌دار و چهارضلعی است، درصورتی‌که چهره زنان اغلب بدون زاویه،‌گرد و بیضوی می‌باشد.

جوان‌سازی و زیباسازی درمردان:

حال با این مقدمه طولانی می‌توان با دیدی جامع، اقدام به زیبا و جوان‌تر کردن مردان نمود:

این نکات کلیدی را در اقدام به جوان‌تر و زیبانمودن مردان به‌خاطر بسپارید:

۱ـ چهره طبیعی فرد (چه مرد و چه زن) را در انجام هر اقدامی باید حفظ کرده و اقدام زیبایی باید به گونه‌ای انجام گیرد که این چهره طبیعی، زیباتر و جوان‌تر گردد.

در مورد آقایان دو قسمت میانی و تحتانی در این اقدام‌ها حیاتی بوده و باید به زاویه‌ها و برجستگی و فرورفتگی‌های استخوان‌ها و عضلات دقت وافرنمود تا حالت طبیعی خطوط یادشده، محونگشته و یا غیرطبیعی نگردد.

۲ـ حالات بیان احساسات یا میمیک صورت (ناراحتی، اخم، شادی، خنده، تعجب و...) فرد هیچ تغییری نباید بکند.

حفظ و رعایت این خصیصه به ویژه نزد مردان که بیان حس خشم و عصبانیت‌ آنان برایشان بیش از همدلی و مهربانی است از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد.

۳ـ محافظت کامل از نگاه طبیعی:

خط قرمز و خطای نابخشودنی پزشک اقدام‌کننده در منطقه یک سوم میانی صورت، از بین بردن «نگاه‌طبیعی» فرد می‌باشد.

تزریق بوتاکس، فیلر، لیزر زیرچشم و یا هر اقدام زیبایی دیگر باید منوط به همین اصل اساسی باشد که «نگاه طبیعی» فرد، غیرطبیعی و مصنوعی نگردد.

۴ـ پرهیز از زنانه‌کردن صورت مردان:

یکی از خطاها درمنطقه یک سوم فوقانی صورت، زنانه‌کردن چهره مردان می‌باشد که پزشک‌زیبایی با دقت کافی و بررسی‌های بسیار، پیش‌از هر اقدام باید از وقوع این خطای نامطلوب جلوگیری نماید.

اصول کلی تزریق بوتاکس درمردان:

ضمن انجام تزریق بوتاکس در نقاط مشخص و با مقدار معین، ضرورت دارد که اصول ذیل بادقت وافر توسط پزشک‌زیبایی به‌هنگام تزریق بوتاکس برای مردان رعایت گردد:

ـ چروک‌های ناحیه صورت به‌ویژه درناحیه پیشانی نباید به‌طور‌کامل محوگردند.

ـ از منجمد و بی‌حرکت نمودن عضلات باید پرهیز نمود، باذکر این مهم که بیان احساسات درمردان، اغلب باعضلات صورت همراه انجام‌می‌پذیرد.

ـ عضلات صورت نباید کاملا در اثر تزریق بوتاکس، بلوک گردد و تمامی میمیک‌های صورت درشکل خفیف باید حضور داشته باشند.

ـ از افتادگی و پتوز پلک فوقانی و قسمت خارجی ابرو، به‌لحاظ ضخامت و سنگینی پلک‌ها باید به‌جد پرهیزگردد.

ـ  از  بالارفتن ابروها درمردان باید پرهیزنمود و شیوه تزریق باید به‌شکلی باشد که ابروهایشان پس از تزریق به‌حالت افقی درآید.

اصول کلی تزریق فیلر درمردان:

پیش‌از برشمردن اصولی که برای تزریق فیلر درمردان باید رعایت گردد، ضروری است تا نگاهی به‌تحقیقی‌که Wysong توسط ام.آر.ای درمورد تفاوت‌های میان مردان و زنان، درپدیدارشدن پیری در مناطق مختلف صورت انجام‌داده، نظری بیاندازیم:

الف ـ پیری در ناحیه گیجگاهی:

ـ درمحدوده سنین ۲۶تا ۲۷سالگی، چین و چروک‌های این ناحیه در ۳۲درصد از زنان و در ۲۳درصد ازمردان ظاهر می‌گردند.

ج ـ پیری در نواحی فک و آرواره:

در طی همان سال‌های ذکرشده، نزد ۱۵درصد ازمردان و ۲۱درصد از خانم‌ها چین و چروک پیری در این دومنطقه ظاهر می شوند.

بنابراین با نگاهی به نتایج حاصله از این تحقیق درمی‌یابیم که روند پیری و ظاهرشدن چین و چروک‌ها  درمردان، بیشتر در نواحی زیرچشم‌ها اتفاق می‌افتد و نزد خانم‌ها اغلب در نواحی گیجاهی، گونه‌ها و آرواره نمایان می‌گردد.

حال اصولی که باید در تزریق فیلر برای مردان، به‌دقت رعایت گردد:

ـ بنابراین از هرکلام، بر حفظ و نگهداری چهره مردانه به‌هنگام تزریق فیلر تاکید خاص می‌گردد.

ـ در تزریق فیلر برای مردان ابتدا باید به مناطقی که حجم عضلانی و چربی خود را از دست داده‌اند حساس شد و درمان با فیلر را از این نواحی آغاز نمود.

ـ نواحی پلک تحتانی، عضلات آرواره و گونه‌ها از محل‌هایی هستند که زود حجم عضلانی و چربی خود را از دست داده و صورت آقایان را تکیده، پیر و نحیف نشان می‌دهند.

ـ هماهنگی درتمامی صورت به‌هنگام تزریق فیلر باید رعایت شود.

ـ از پرکردن و محو فرورفتگی‌های ناشی از چین‌های عمیق توسط فیلر خودداری شود.

ـ درگذاردن و ایجادگونه توسط فیلر نزد مردان نحفیف و تکیده، به‌جد دقت گردد تا هارمونی صورت حفظ شود.

ـ از تزریق فیلر در چروک‌های عمیق میان دو ابرو خودداری شود، چراکه با انقباض‌های شدید و مکرر عضلات پیشانی، امکان حرکت فیلر تزریق‌شده به‌طرف پایین و ایجاد توده‌ای غیرطبیعی در دو قسمت داخلی پلک فوقانی وجود دارد.

تعداد بازدید : 211

ثبت نظر

ارسال

معافیت واردات تجهیزات پزشکی از مالیات علی الحساب

وزیر بهداشت در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد تا واردات قطعی تجهیزات پزشکی همانند دارو مشمول معافیت از پرداخت مالیات علی الحساب شود.

  • 4

39 درصد دارو و تجهیزات پزشکی غیرمجاز در اینستاگرام عرضه می شود

معاون عملیات پلیس فتا گفت: اینستاگرام بستر عرضه 39 درصد از دارو و تجهیزات پزشکی غیرمجاز است. 24 درصد در بازارهای آنلاین (شیپور، دیوار و نظایر آن)، 22 ...

  • 5

ابلاغیه جدید وزارت بهداشت برای برخورد با متخلفان طب سنتی

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت طی بخشنامه‌ای درباره نحوه نظارت بر فعالان حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی دستوراتی را صادر کرد.

  • 6

تشخیص سریع و ارزان غذای فاسد بانانوحسگرمحققان دانشگاهی

محققان دانشگاه محقق اردبیلی به ساخت نانوحسگری ارزانی دست یافتند که به گفته آنها از این نانو حسگر می‌توان برای تشخیص حضور باکتری‌ها در مواد غذایی استف ...

  • 14

هنرمندان قبل از تبلیغ دارو با وزارت بهداشت مشورت کنند

سخنگوی وزارت بهداشت، در واکنش به تبلیغ داروی «نالوکسان» توسط یکی از هنرپیشنه های زن، گفت: این دارو فقط مصرف بیمارستانی دارد.

  • 30

تولید ذرات شبه ویروسی برای انتقال دارو و ژن درمانی

محققان کشور در طرحی با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی موفق به تولید ذرات شبه ویروسی با استفاده از سیستم جدید بیانی لیشمانیا ...

  • 40