شماره ۱۱۵۴

استفاده‌از قرنیه خوک برای پیوند قرنیه در انسان

دکتر رضا لاجوردی - جراح و متخصص چشم

استفاده‌از قرنیه خوک برای پیوند قرنیه در انسان

دوشنبه 18 تیر 1397
پزشکی امروز

«Xenotransplantation» این کلمه زمانی به‌کاربرده می‌شود که بافتی که برای پیوند در انسان به‌کاربرده می‌شود را از حیوانات دیگر به‌دست‌آورده باشند.

قرنیه به‌واسطه عدم‌ واسکولاریزاسیون نسبت‌به ارگان‌های دیگر شانس‌Rejection بسیار کمتری دارد.

از قرنیه گوسفند، سگ و خرگوش برای پیوند استفاده‌‌گشته ولی ظرف ۱‌ماه Rejection مشاهده‌ شده‌است.

بیومکانیک قرنیه خوک شبیه به‌انسان است. از‌نظر آناتومی و فیزیولوژی شباهت‌های زیادی بین انسان و خوک مشاهده شده‌است. لذا به‌نظر‌می‌رسد قرنیه خوک مناسب‌تر باشد. در کره‌جنوبی از قرنیه‌خوک برای پیوند در میمون استفاده‌شده و بیشتر‌از ۱‌سال موفقیت‌آمیز بوده است. با پیشرفت‌هایی که در تغییردادن ژن‌ها در‌حال انجام‌شدن است، امید می‌باشد تا بتوان با تغییر ژن‌ها در خوک، مقاومت بیشتری در‌برابر سیستم ایمنی انسان ایجاد نماییم؛ به طوری که حتی نسبت به قرنیه انسان دیگر، شانسRejection کمتری داشته باشد.

Ref

Eye World 2017

تعداد بازدید : 19

ثبت نظر

ارسال