شماره ۱۱۹۳

چگونه چهره‌مردان جوان‌تر و زیباتر شود

دکتر محمدرضا شفیعی، متخصص پوست و زیبایی

چگونه چهره‌مردان جوان‌تر و زیباتر شود

چهارشنبه 16 خرداد 1397 ساعت 16:30
پزشکی امروز

بحث زیباشدن و جوان‌ماندن ‌مردان، برخلاف زنان از تاریخچه کهنی برخوردار نبوده و اگر از گرایش‌های معدودی از مردان طبقه‌اشراف به این مقوله در دوران قدیم بگذریم، همه‌گیرشدن پدیده اهمیت‌یافتن «زیباشدن و جوان‌ماندن مردان» از اواسط قرن بیستم و به‌طورعمده بعد‌از پایان جنگ‌ها و با برقراری آرامش جوامع درکشورهای اروپایی و به‌ویژه آمریکا، آغازگردید و درحال‌حاضر درتمامی کشورها، به‌عنوان یک‌نیاز جدی درمیان جوانان و مردان کاملا مطرح می‌باشد.

درکشور ما ایران نیز این مقوله دستیابی به راه‌های چگونه «جوان‌ماندن و زیباشدن» نزد مردان، باتوجه به جوان‌بودن جعیت‌کشور از اهمیت و فراگیری وسیعی برخوردار است و رشد رو به‌افزایش مراجعه پسران، مردان میانسال و حتی مردان سالمند به مطب‌های پزشکان زیبایی، گواه این مدعا می‌باشد.

این گرایش رو‌به‌گسترش و مراجعه بی‌وقفه مردان در رده‌های سنی متفاوت به مطب‌ها، پزشک را ملزم‌می‌نماید تا ضمن شناخت‌دقیق از آناتومی و همچنین ویژگی‌های فیزیولوژیک و هورمونی مردان و نیز موقعیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های شغلی آنان، از راه‌های پیرشدن مردان در‌هر مقطع سنی معین شناخت‌روشنی را به‌دست‌آورد تا بتواند اقدامات موثر و روزآمدی را در راستای جوان ماندن و زیباشدن به مردان ارائه‌نماید.

برای تحقق امر زیبا و جوان‌ترکردن مردان، اصول ذیل قبل از اقدام به زیباسازی مردان باید کاملا توسط پزشک رعایت‌گردد:

۱ـ  جوان و زیباشدن نزد مردان، کاملاً متفاوت با نیازها و آرزوهای زنان در‌این حوزه می‌باشد.

۲ـ پزشک‌زیبایی باید به «چهره‌مردانه» احترام‌گذاشته و از «زنانه‌کردن» صورت مردان به‌جد پرهیز‌نماید.

۳ـ باید جایگاه موقعیت و مسئولیت‌های اجتماعی مرد توسط پزشک کاملاً رعایت‌گردد.

۴ـ انجام مصاحبه با فرد قبل‌از هرگونه اقدام جوان‌سازی و زیبایی، امری ضروری است.

لازم‌است که پزشک بامراجعه‌کننده مرد قبل از انجام هراقدام زیبایی، طی جلسه‌ای مشاوره‌ای همچون زنان (ولی دقیق‌تر، جامع‌تر و طولانی‌تر)، ضمن توضیح اقدام یا اقداماتی که درنظر دارد برای او انجام دهد، از دیدگاه‌های مرد نیز ارزیابی روانشناسانه‌ای به‌دست آورد که انتظاراتش از جوان‌تر و زیباترشدن‌، تا چه حد واقعی و تا‌چه حد غیرواقعی و تخیلی می‌باشد.

ویژگی‌های مرد برای جوان و زیباشدن:

ـ برای مرد، زیبابودن‌ اندام اهمیت بیشتری‌از زیباشدن صورت دارد.

ـ ورزش و تغذیه: از اهمیت ویژه‌ای در زیبا و جوان‌شدن برای مردان برخوردار است.

ـ در‌هر اقدامی برای زیبا و جوان‌کردن مرد، باید ۳حوزه دقیقاً مدنظر قراربگیرد:

۱ـ محیط‌ اجتماعی.

۲ـ محیط شغلی.

۳ـ محیط خانوادگی.

علل پدیدارشدن پیری در مردان:

همان عواملی که پیرشدن در زنان را موجب‌می‌گردد، درمورد مردان نیز صادق است که درذیل فقط فهرست‌وار به آن عوامل اشاره‌ای خواهیم‌نمود:

۱ـ عوامل داخلی:

ـ پیری بیولوژیک در پی گذشت سن و گذر اجباری از مرحله جوانی و واردشدن به میانسالی و هراس از سالمندشدن.

ـ بیماری‌ها، اختلالات غدد، سرطان‌ها و...

۲ـ عوامل خارجی:

ـ استرس.

ـ کم‌خوابی و بی‌خوابی، مشاغل پراسترس، کشیک‌های شبانه.

ـ کشیدن سیگار و مصرف زیاد مشروبات الکلی.

ـ تغذیه نامناسب.

ـ افزایش اکسیدان‌ها و کاهش آنتی‌اکسیدان‌ها دربدن.

ـ درمان بیماری‌‌ها، مصرف دارو، به‌ویژه شیمی‌درمانی و رادیوتراپی.

ـ درمعرض مستمر تشعشعات نورخورشید قرارداشتن.

احساس پیرشدن درمردان:

الف: ویژگی‌های عام احساس پیرشدن:

مردان ویژگی‌ متفاوتی را با این احساس نزد زنان دارا می‌باشند:

برای مرد، خودباوری، رضایتمندی و موفقیت‌ او در اجتماع، اصلی بسیار مهم و غیرقابل تغییر بوده و هرگونه نگاه و یا بیانی درمورد مسّن و پیرشدن او، قبل‌از هرچیز، خودباوری و اعتماد‌به‌نفس‌ وی را در موقعیت‌های شغلی و مسئولیت‌های اجتماعی‌ او هدف خواهد‌گرفت.

شاید از‌این روست که بیشتر مردان مراجعه‌کننده به مطب‌ها، ضمن اینکه تقاضای رفع چین و چروک‌های صورت، بهبودی تکید‌گی و افتادگی عضلات صورت و محو لکه‌ها و تیرگی‌های پوست صورت خود را مطرح‌می‌کنند، تاکید و اصرار‌دارند که چهره‌مردانه آنها در محیط‌کار و اجتماع تغییر عمده‌ای ننماید!

چرا‌که او جوان‌ماندن و پیرشدن‌ خود را برخلاف زنان، با حفظ و یا از‌دست‌دادن موقعیت‌های اجتماعی و شغلی‌ خود ارزیابی‌می‌کند.

برای مردان رشیدبودن و داشتن اندامی ورزشی و زیبا، بیش‌از زیبابودن صورت برایشان اهمیت دارد.

و این نکته بسیار حساس و دقیقی است که باید توسط‌پزشک کاملاً رعایت‌گردد.

ب: ویژگی‌های فرهنگی احساس پیرشدن مردان:

از دغدغه‌های مشترک تمامی مردان که در بالا اشاره گشت بگذریم، نگاه به‌مقوله «جوان‌تر و زیباترشدن» مردان درجوامع و فرهنگ‌های مختلف، بنا‌به آداب و سنن هرجامعه‌ تفاوت‌هایی بایکدیگر دارد:

درجوامع دارای سنّت و بسته و ملزم به رعایت قوانین نانوشته جامعه، امر «جوان و زیباسازی» مردان، محدودیت و رعایت‌های خاص خود را دارا می‌باشد:

برای مردان این‌گونه جوامع، قبل‌از هرچیز باید چهره‌‌خشن مردانه و جدی‌ آنان حفظ‌ شده و پزشک باید از ‌هر‌اقدام به زیبایی که چهره آنان را درحدی زیبا و لطیف‌کند که از مردانه و قوی‌‌بودن دور‌سازد، پرهیزنماید.

برای اینان داشتن چهره‌ای جوان و جذاب، فقط درصورت داشتن اندامی ستبر و بازوانی قوی که از طریق رعایت تغذیه و انجام تمرین‌های ورزشی به‌دست می‌آورند، لذت‌بخش خواهد بود.

همان‌گونه که اشاره‌شد، برای این مردان موفقیت‌یافتن در موقعیت‌های شغلی و کسب برتری در روابط اجتماعی و داشتن خرسندی و رضایتمندی از خود در سه عرصه یادشده، قبل‌از «جوان و زیباشدن» آنها منوط‌به دارابودن اندامی قوی و مردانه می‌باشد.

براساس بررسی‌های روانشناسان، ریشه این دیدگاه  را باید در روابط اجتماعی مردسالار و تفوق مرد در اغلب روابط‌اجتماعی جستجو کرد.

حال پس‌از تشریح ویژگی‌ها و رعایت مواردی‌که باید در‌امر جوان و زیباسازی مردان کاملاً مورد دقت پزشک قرارگیرد، در مبحث بعدی به تفاوت‌های مورفولوژیک استخوان‌ها و عضلات بین زن و مرد پرداخته و سپس به اقدامات زیبایی که می‌توان به‌طور اختصاص برای مردان انجام‌داد خواهیم‌پرداخت.

ثبت نظر

ارسال