شماره ۱۱۹۷

با یاد دوست، بیست‌و‌هفت سال گذشت...

دکتر حسن‌خاجی، مدیرمسئول

با یاد دوست، بیست‌و‌هفت سال گذشت...

چهارشنبه 13 تیر 1397
پزشکی امروز

... تیرماه، پایان بیست‌و‌هفت‌سالگی «پزشکی‌امروز» این جوان برومند امروز و کودک نوپای دیروز است که با زحمات طاقت‌فرسا و شبانه‌روزی پدر و بنیانگذار نشریه، زنده‌یاد «دکتر فرخ‌سیف‌بهزاد» تولد یافت و پاگرفت و با یاری همکاران دانشمند و بزرگوار به جوانی و بالندگی رسید و طی سال‌های پر از فراز و نشیب گذشته، ‌به‌رغم تمامی سختی‌ها و موانع اقتصادی (که دامنگیر تمامی نشریات علمی و تخصصی کشور بوده و می‌باشد) به راه خود ادامه داده و همواره سعی داشته است تا به آرمان‌های والای بنیانگذار نشریه وفادار‌مانده و هدفی جز اعتلای دانش‌پزشکی کشور درپندار‌خود ندارد که با‌توجه به تنگناهای اقتصادی موجود در جامعه راهی بس سخت و دشوار می‌باشد و قطعاً اگر محبت بی‌دریغ همکاران عزیز و دانشمندی که در نهایت بزرگواری در‌این راه ما را یاری‌داده و پشتیبانی صمیمانه جامعه پزشکی کشور که همواره مشوق ما بوده و همچنین حمایت مالی مؤسسات و شرکت‌های دارویی و لوازم پزشکی معتبر کشور که مایه دوام و بقای این نشریه گشته‌اند نبود، هرگز ادامه این مهم امکان‌پذیر‌نمی‌گشت. بر‌خود فرض‌می‌دانم تا سپاس بی‌پایان و قدرشناسی خاضعانه خویش را به همگی این عزیزان و بزرگواران تقدیم‌نمایم که امید‌است مورد‌قبول طبع‌بلند آنان قرارگیرد. همچنین وظیفه خود می‌دانم که سپاس و قدرشناسی بی‌حد و حصر خود را به پیشگاه یکایک کادر صمیمی، دلسوز و زحمتکش «پزشکی‌امروز» که درنهایت مراقبت و امانت بی‌نظیر خودشان، انتشار منظم و بدون وقفه نشریه شما را در‌طی این سال‌ها میسر ساخته‌اند، تقدیم نمایم.

بار دیگر در آغاز بیست و هشتمین سال حیات نشریه، دست‌یاری به‌سوی تمامی همکاران دانشمند و بزرگوار و عزیز خود می‌گشایم تا با مقالات علمی پربار، نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده و راهگشای خویش، همچون سال‌های گذشته، نشریه خودشان را یاری‌رسانده و ما را از لطف بی‌پایان خود همواره بهره‌مند سازند، زیرا بدون یاری و همفکری شما عزیزان، ادامه این راه ممکن نمی‌باشد و در پایان باردیگر با یاری از کلام حضرت لسان‌الغیب «حافظ‌شیرازی» بر ادامة این یاری و همکاری پای‌‌فشاری و اصرار‌می‌ورزم:


بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش  براندازیم

دست حق یار همگی باد

تعداد بازدید : 19

ثبت نظر

ارسال