شماره ۱۱۵۵

تأثیر بالای پرتودرمانی استرئوتاکتیک بر سرطان‌کلیه

دکتر بهرام ملک - نفرولوژیست

تأثیر بالای پرتودرمانی استرئوتاکتیک بر سرطان‌کلیه

سه شنبه 19 تیر 1397
پزشکی امروز

نتایج تحقیقات جدید در برنامه سرطانی «کلیه» مرکز جامع سرطان‌شناسی سیمونز هارولد دانشگاه تگزاس، نشان‌می‌دهد که ممکن‌است بیماران با بدخیمی کلیه بتوانند به‌زودی جایگزینی برای درمان‌های سنتی داشته باشند.

بررسی‌های جدید آنها نشان‌داده‌است که درمان سرطان‌کلیه متاستاتیک با یک فرم متمرکز و پیشرفته پرتو‌درمانی حذف‌شده که استرئوتاکتیک (Stereotactic ablative radiation therapy) نامیده‌می‌شود، می‌تواند بیش‌از ۹۰ درصد‌از متاستازها را تحت‌کنترل درآورد.

دکتر حنان(Dr.R.Hannan) استادیار رادیـوتـراپی/انکولوژی و رئیس برنامه سرطان کلیه و عضو ارشد این پژوهش اظهارداشت که این پژوهش نشان می‌دهد که تابش استرئوتاکتیک، یک جانشین غیرتهاجمی خوب برای درمان مرسوم بوده و به‌شکل مؤثری بیماری را کنترل می‌کند. همچنین این روش درمان می‌تواند یک جایگزین مناسب برای درمان جراحی در بیمارانی باشد که به‌دلیل تعداد بالای متاستاز و محل متاستازها کاندید درمان جراحی نیستند.

روش استاندارد درمانی در بیماران رنال سل کارسینومای متاستاتیک (RCC)، درمان سیستمیک مانند ایمونوتراپی یا داروهای هدفمند ‌(Targeted Therapy) است که اغلب عوارض‌جانبی قابل‌توجهی مانند خستگی، فشارخون بالا و راش جلدی دارند.

این بررسی نشان‌داده‌است که بعضی‌از‌این بیماران می‌توانند با پرتودرمانی استرئوتاکتیک باهدف درمان قطعی معالجه‌شوند و یا شروع درمان سیستمیک را به‌تأخیر بیاندازند. درنتیجه این تأخیر به ‌بیمار اجازه‌می‌دهد تا از زندگی با کیفیت بهتر بدون عوارض‌جانبی داروها بهره‌مند گردد. یک استاد بیماری‌های داخلی که ریاست برنامه سرطان‌کلیه را برعهده‌دارد اظهار‌می‌دارد: «از‌آنجایی‌که تابش استرئوتاکتیک می‌تواند برای بیمارانی‌که درحال دریافت درمان سیستمیک هستند و پیشرفت موضعی (درجا) محدود در بیماری دارند به‌کار رود، این پژوهش می‌تواند به انکولوژیست‌ها نیز در درمان این سرطان کمک نماید».

ایـن پــژوهش در بـرنامه بدخیمی کلیه، یکی‌از دو بـرنامه بـزرگ در سطح کشوری آمریکا می‌بـاشد که مـورد تأیید ازسوی مؤسسه ملی سرطان (NCI) آمریکا قرارگرفته‌است (Specialized Programs of Research Excellence:SPORE).

به‌وسیله ارزیابی ترکیب تابش پرتو استرئوتاکتیک با داروها و شناسایی تومورهایی که احتمالاً بیشترین پاسخ را به تابش می‌دهند، پژوهشگران به‌عنوان قسمتی‌از برنامه SPORE درحال بهبود راه‌های پــرتودرمانی هستند. به‌طور‌خاص، محققان ترکیب درمــان ایمونوتراپی و پرتودرمانی حذف‌کننده استرئوتاکتیک (Immunotherapy and Stereotactic Ablative Radiation Therapy:iSABR) را بررسی‌می‌کنند.

درحال‌حاضر نزدیک به‌ ۴۰۰/۰۰۰ آمریکایی با یک‌نوع از سرطان‌کلیه زندگی می‌کنند و براساس گزارش مؤسسه ملی‌ سرطان آمریکا (NCI) انتظار‌می‌رود تا درحدود ۶۰/۰۰۰ مورد جدید سرطان‌کلیه نیز درسال جاری تشخیص‌داده شوند.

میزان بقای ۵ساله بیماران مبتلا به سرطان‌کلیه در مـرحلـه۱ (Stage1) سرطان که فقط محدود به کلیه است، به‌طور‌متوسط ۸۱درصد می‌باشد. این میزان برای مرحله سوم که سرطان فراتراز کلیه گسترش‌یافته، حدود ۵۳درصد و برای مرحله چهارم که سرطان به ‌بخش‌های دورتر بدن و یا دیگر ارگان‌ها انتشار یــافته فقـط ۸درصد است. میزان بقای ۵ساله در بیماران مرحله چهارمی که در برنامه سـرطان‌کلیـه دانشگاه تگزاس(این‌پژوهش) شرکت‌داشتند، دوبرابر شده‌است.

Ref:

  • UT Southwest Medical center’s Kidney Cancer Program of Harold C. Simmons Comprehensive Cancer center
  • International  Journal  of Radiation oncology, Biology & physics, May 2017
تعداد بازدید : 41

ثبت نظر

ارسال